image.phpDva příklady z Frýdlantu, které se staly v uplynulých dnech, mohou sloužit jako varování před kapsáři a zloději. Jeden řádil 7. července u OD Lidl v Zahradní ulici a ženě při ukládání nákupu do auta sebral kabelku s peněženkou, doklady, platební kartou, finanční hotovostí a mobilním telefonem. Další případ se stal jen o několik dní později v ulici ČSA, kde neznámý pachatel ukradl peněženku s hotovostí. Policie ČR proto pro obyvatele Frýdlantu připravila řadu doporučení, rad a informací, které vám mohou pomoci minimalizovat riziko okradení kapsářem.

Ke kapesním krádežím dochází každodenně, a to zejména v místech, kde se pohybuje větší množství lidí.

Bojovat se proti nim dá především prevencí, což znamená, že budeme na své cennosti opatrní a nebudeme kapsářům vytvářet žádné příležitosti k tomu, aby nás okradli.

Kapsáři

 • vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství lidí (nákupní centra, hromadné dopravní prostředky, čekárny, nádraží, sportovní a kulturní akce, turisticky atraktivní místa, koupaliště apod.)
 • využívají své příležitosti při nepozornosti lidí a jejich neopatrného zacházení se svými osobními věcmi
 • kradou tak bleskově a nepozorovaně, že se okradený o chybějících věcech dozví často až později a mnohdy i na jiném místě (zkušený zloděj dokáže vytipovanou věc ukrást do dvou sekund)
 • mají krádež předem pečlivě nacvičenou a často pracují ve skupinách
 • mnohdy maskují svou rychlou ruku přehozenou bundou
 • svojí oběť si typují; krádeží chtějí získat co největší prospěch, ale snaží se snížit riziko svého dopadení na minimum

Dávejte si pozor na kapsáře a mějte své věci neustále pod kontrolou! Vyhnete se tak nepříjemným zjištěním, stresům a zbytečnému vyřizování spojeného s odcizením dokladů, platebních karet, mobilních telefonů apod.

 

Snažte se dodržovat následující rady:

 • Věnujte pozornost svému okolí a v případě, že se na vás někdo tlačí, snažte se okamžitě vzdálit. Vyhýbejte se skupinám většího počtu lidí.
 • Svá zavazadla nikdy nespouštějte s očí. Vhodně zvolte zavazadlo s několika způsoby uzavření. Svá zavazadla opakovaně pohledem kontrolujte.
 • Tašky nebo batohy, kde máte peníze nebo jiné cennosti, nenoste na zádech, kam nevidíte.
 • Kabelku noste pokud možno u těla a využívejte různá zapínání a zdrhovadla. Kabelky přes rameno mějte vždy uzavřené a pod kontrolou.
 • Peněženku, doklady, mobilní telefony a ostatní cennosti nenechávejte navrchu tašek či kabelek.
 • Nosíte-li peníze, platební kartu apod. mimo zavazadlo, ukládejte je do vnitřních kapes ošacení, nikoli do zadních kapes kalhot.
 • Osobní doklady a platební kartu nenoste v peněžence a uložte je na jiné bezpečné místo.
 • Nemějte při sobě větší finanční hotovost. Hotovost nevybírejte předem, ale využijte bankomatů přímo v obchodě. Finance si rozdělte na více bezpečných míst.
 • Využívejte možnosti bezhotovostního platebního styku. Čtyřmístné identifikační číslo platební karty (PIN) mějte vždy odděleně od samotné platební karty.
 • Nezadávejte si u platební karty a mobilního telefonu stejný PIN
 • Noste odděleně PIN od platební karty.
 • Mějte v mobilním telefonu uložené číslo na službu blokace platební karty.
 • Při placení v obchodech nebo vybírání peněz z bankomatů je vhodné si všímat svého okolí, zejména pak zda tuto činnost někdo nepozoruje.
 • Kabelky a tašky nenechávejte v nákupních vozících, ale mějte je stále při sobě.
 • Již zaplacené zboží v nákupních košících nenechávejte bez dozoru.
 • Při ukládání zboží do zavazadlového prostoru vozidla mějte své věci, zavazadla stále na očích.
 • Odložíte-li své svrchní oblečení a zavazadla, např. ve vlaku, restauracích, nenechávejte v nich nikdy žádné cennosti. Snažte se mít své oblečení a zavazadla pod kontrolou.
 • V prostředcích MHD nebo v tlačenici noste ruku položenou na zavazadle.
 • Neodkládejte zavazadla, oděvy ani nákup do vozidla, pokud se od něj ještě vzdalujete. Auto není trezor!

Co dělat, stanete-li se svědkem kapesní krádeže:

 • Pokud kapsáře uvidíte v obchodě či dopravním prostředku, upozorněte na něj ostrahu, prodavače či řidiče.
 • Stanete-li se svědky kapesní krádeže, poškozeného varujte.
 • Nelze-li jednání pachatele překazit, oznamte událost co nejrychleji Policii ČR, např. na linku tísňového volání 158. Každý svědek může svým včasným telefonátem přispět k dopadení pachatele, a to zejména jeho popisem, určením směru útěku nebo upřesněním průběhu události.
 • Rozhodnete-li se pachatele zadržet sami, buďte velmi opatrní. Pachatelé mohou být agresivní a nebezpeční. Ochrana života a zdraví má vždy přednost před majetkovou újmou.

Stanete-li se přesto obětí kapesního zloděje:

 • V případě odcizení financí, platební karty, dokladů, mobilního telefonu se neprodleně obraťte na Policii ČR.
 • V případě odcizení platební karty kontaktujte neprodleně svoji banku a platební kartu zablokujte.
 • V případě odcizení mobilního telefonu kontaktujte svého operátora a zablokujte SIM kartu.
 • Upamatujte si co nejpřesněji, kde ke krádeži došlo, popř. popis pachatele či pachatelů.
 • Ohlášením krádeží dokladů zamezíte případným dalším nepříjemnostem se zneužitím dokladů.

por. Vladimíra Šrýtrová, Krajské ředitelství Policie ČR Libereckého kraje

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest