S argumenty proti rozšíření dolu v Turówě pomohou Libereckému kraji i NěmciLiberecký kraj ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR a obcemi intenzivně pracuje na přípravě podkladů, které chce předložit Polsku jako argument proti rozšíření povrchového uhelného dolu v Turówě. Pomocnou ruku české straně podalo i sousední Německo, které poskytne vlastní data shromážděná v souvislosti s působením zmíněného polského dolu a sousedící elektrárny. Získaná data měření přeshraničního vlivu povrchového dolu Turów na českou i německou stranu pak poslouží i jako podklad pro případné vymáhaní kompenzací pro dotčené obce.

Němci nám poskytnou data z měření, která prováděli před nějakým časem. Zaměřili se na posouzení vlivů povrchového dolu na spodní vody a následky poklesu terénu. Údaje pro nás budou cenným zdrojem informací a pomohou nám sestavit komplexnější obraz vlivu těžby v posledních letech,“ uvedl Josef Jadrný, náměstek Libereckého pro životní prostředí, který byl jednat s Němci společně se starostou Hrádku Josefem Horinkou. Němci se také zúčastní nového posouzení EIA, tedy procesu posuzování vlivu na životní prostředí, které v souvislosti s plánovaným rozšířením dolu provede Česká republika.  Posouzení dopadu rozšíření těžby v Turówu bude financovat ministerstvo životního prostředí.

„Nejdůležitější je součinnost obcí, Libereckého kraje a vlády, což se daří. Všichni jsme připraveni proti rozšíření bojovat a žádáme posouzení vlivu na obyvatele, kteří žijí v blízkosti dolu a jichž se chystané rozšíření velmi dotkne,“ zdůraznil hrádecký starosta Josef Horinka. Právě obce Uhelná a Václavice na Hrádecku jsou dolu nejblíž a pokud dojde k jeho rozšíření, bude například Uhelná od hranice dolu vzdálena cca 300 – 400 metrů.

Liberecký kraj se snaží získat co nejpodrobnější informace o plánovaném rozšíření území pro těžbu. Polská strana totiž není příliš sdílná a Česku poskytuje pouze omezené informace. Dobývaný prostor chtějí v polském Turówě rozšířit směrem k hranicím a tím prodloužit těžbu zřejmě až do roku 2054. Důl i sousedící elektrárna stojí bezprostředně na hranici České republiky, Německa a Polska.

 

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
485226302 / 732765215

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest