699120_240_240_4Frýdlatn – V novém označování názvů ulic pokračuje město Frýdlant. Po loňském přeznačení většiny ulic na Předměstí pokračuje letos druhou etapou v dalších částech města.

V průběhu letních měsíců byly označeny všechny ulice v úseku mezi železniční tratí do Jindřichovic pod Smrkem a Řasnickým potokem. Dále pak všechny ulice na Větrově nad železniční tratí do Liberce a nezapomnělo se ani na horní část Větrova a lokalitu Hág.

Jako i v loňském roce jsme zaznamenali některé připomínky od obyvatel stran umístění a přesného znění názvů jednotlivých ulic. K tomu opět uvádíme, že označení vychází z celorepublikového registru obyvatel, ze kterého se pak tyto údaje přejímají do všech ostatních informačních systémů státní správy i samosprávy, které se jimi řídí. Rovněž připomínáme, že pokud mají naši občané v občanských průkazech či jiných dokladech uvedenu jinou ulici, než je třeba na značce před jejich domem, není třeba žádat o výměnu dokladů nebo si zařizovat změnu trvalého pobytu.

Doufáme, že nové značení se Vám bude líbit a přinese lepší orientaci ve městě i pro návštěvníky města, kteří se tu nevyznají tak dobře, jako my.

Jan Mráz

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest

Share This
X
X