klubovna zahrádkářiRegeneraci sídliště U Nemocnice, konkrétně ulic Liliova, Kaplického a U Nemocnice, chystá město Frýdlant. V současné době proto vzniká návrh komplexního řešení prostranství. Vyjádřit se k němu  mohou dnes, 10. září 2015, i dotčení obyvatelé sídliště a okolí.

Na návrhu komplexního řešení sídliště U Nemocnice pracuje architektonická společnost URBAPLAN s.r.o. Řeší v něm komunikace, parkovací stání, chodníky, dětská hřiště, odpočinkové plochy, zeleň, veřejné osvětlení, kontejnery k třídění odpadů a další součásti prostranství. Návrh řešení dnes město Frýdlant představí veřejnosti na společné schůzce s občany  a to od 18,00 hodin v klubovně Českého zahrádkářského svazu – osada U Nemocnice ve Frýdlantě.

Těšíme se na Vaší účast !

Pozvánka na veřejné projednání_RPS U Nemocnice_01Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest