logo_územní plánZastupitelstvo města Frýdlant vydalo na svém 7. veřejném zasedání dne 26. 8. 2015 usnesením č. 99/2015 nový ÚZEMNÍ PLÁN FRÝDLANT. 

Územní plán, jak jsme vás již nedávno informovali, byl vydán formou Opatření obecné povahy. Veřejná vyhláška oznamující jeho vydání, byla vyvěšena ke dni 3. 9. 2015 na úřední desce Městského úřadu Frýdlant, a současně byla zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce města Frýdlant, umístěné na internetové adrese: http://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/uredni-deska/

Do dokumentu ÚZEMNÍ PLÁN FRÝDLANT, stejně jako do dokumentu Opatření obecné povahy č. 1/2015 – Územní plán Frýdlant a jeho odůvodnění, může každý nahlédnout u Úřadu územního plánování, tj. na Městském úřadu Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, na adrese: nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 Frýdlant, nebo v elektronické podobě na internetových stránkách: http://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/podpora-podnikani/uzemni-planovani/uzemni-plan-frydlant.html

Platnost nového ÚZEMNÍHO PLÁNU FRÝDLANT bude z hlediska zákonných ustanovení stanovena k datu 21. 9. 2015.
Simona Stočková
Úřad územního plánování

odbor stavebního úřadu a životního prostředí

logo_územní plán - logová řadaZdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest