fbpx

12109118_686230121478581_4280143065282271771_nJednání, která vyvolala občanská iniciativa Zachraňme aleje, přináší konkrétní výsledky. První desítky stromů, které měly být v rámci rekonstrukce silnic poraženy, jsou již nyní z plánu kácení vyjmuty.

Během druhého říjnového týdne začala důležitá terénní šetření pracovní skupiny, složené ze zástupců Krajské správy silnic, Agentury ochrany přírody a krajiny, tvůrců projektové dokumentace, starostů či místostarostů dotčených obcí a občanské iniciativy Zachraňme aleje, nad projektem Od zámku Frýdlant k zámku Czocha. Cílem těchto šetření je především zhodnocení stavu alejí i jednotlivých stromů podél silnic, jichž se má dotknout rozsáhlá rekonstrukce, a navrhnout způsoby záchrany perspektivních dřevin.

První jednání se uskutečnilo v pondělí 12. října v obci Kunratice, jejíž starosta Milan Götz již v době plánování projektu dokázal vyjednat takové podmínky, aby nedocházelo ke kácení alejí. Pracovní skupina tak měla příležitost uvidět, jak vhodně přistupovat k přírodnímu a kulturnímu dědictví. Přesto se její členové shodli na potřebě vyřadit z plánu kácení ještě dalších téměř dvacet samostatně stojících stromů.

Také následující jednání v Novém Městě pod Smrkem výrazně zvýšilo reálnou naději na přepracování plánu kácení. Během terénní pochůzky se zde podařilo zachránit 11 stromů. I zde šlo ovšem spíše o solitérní jedince a krátká stromořadí.

Čtvrteční schůzka v Raspenavě kýženou dohodou zatím nepřinesla, a zainteresované strany proto půjdou do dalšího kola jednání, které se uskuteční 26. října ve Frýdlantě, s rozdílnými stanovisky. Občanská iniciativa Zachraňme aleje prosazuje na silnici z Raspenavy na Krásný Les zachování jednostranného stromořadí a v bezpečné vzdálenosti od rozšířené komunikace na druhé straně vysázení stromořadí nového.

„Tato alej, navzdory ne zcela příznivému zdravotnímu stavu stromů v její dolní části, má nespornou krajinotvornou hodnotu“, uvedl Stanislav Budka, člen občanské iniciativy Zachraňme aleje.

„Pod její ochranou může za 10 až 20 let vyrůst nově vysázená alej na druhé straně, která posléze převezme krajinotvornou funkci aleje původní, jež v té době už bude na hranici dožití. Proces generační výměny stromů tak bude postupný“, doplnil Zbyněk Vlk.

Další terénní šetření jsou naplánována v nadcházejícím týdnu.

12118959_686230331478560_8624562179416908987_n

Zdroj: Kryštof Špidla

 

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close