fbpx

Obnova návštěvnické infrastruktury - Oldřichovské sedlo - Lysé skályNadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, která byla založena již v roce 1993, pomáhala letos intenzivně přírodě i lidem. Na dobročinné projekty přispěla minulý rok částkou 1 745 748 Kč a v roce letošním doposavad 1 196 540 Kč. „Díky příspěvkům našich dárců včetně členů Klubu přátel Nadace jsme například pomohli s revitalizací rašelinišť, protipovodňovými projekty, výzkumem chráněné střevle potoční, mezinárodní nocí pro netopýry, Mariánskou sklářskou poutí, řadou ekovýchovných projektů, zprůchodněním toku Smědé, výsadbami původních druhů dřevin, knihou Jizerské hory – o lesích, dřevě a ochraně přírody, Kalmanachu 2015 nebo časopisu Krkonoše-Jizerské hory,“ popsal Ondřej Petrovský, ředitel nadace.

Již čtvrtým rokem také spolupracuje nadace se Společností pro Jizerské hory, o.p.s. na projektech financovaných z OPŽP v celkovém objemu necelých 14 mil. Kč, které se letos podařilo úspěšně dokončit. Nadace stála již u samotného zadání a nyní je jejím hlavním úkolem zajistit spolufinancování těchto akcí ve výši cca 1,5 mil. Kč. Nejdéle realizované byly výsadby původních druhů dřevin (např. buků, dubů a jedlí…) do třech vytipovaných biocenter v Jizerských horách. Celkově bylo doposavad vysazeno necelých 84 tisíc sazenic na cca 298 ha ploch. V roce 2015 byla úspěšně dokončena obnova návštěvnické infrastruktury. „Po pečlivé konzultaci jsme vytipovali 9 turisticky atraktivních značených lokalit, kde již původní vybavení dožilo, bylo poničeno nebo zcela chybělo. Projekt se podařilo zdárně realizovat a jednotlivé prvky opětovně a bezpečně slouží všem návštěvníkům Jizerských hor,“ pochvaluje si Petrovský. Dokončena byla též revitalizace toku Smědé. Tato řeka byla v jejím horním úseku pod chatou Smědava neprostupná pro místní druhy ryb. To se však změnilo a bývalé regulované koryto dostalo zpět přírodě blízkou podobu. Vznikl zde takzvaný rybí přechod a celý horní tok řeky je již pro ryby zprůchodněn. „Došlo k rozebrání vydlážděného lichoběžníkového koryta a navázala pečlivá práce na budování svažujících se tůněk. Realizace projektu přispěla i  k tolik potřebnému  zpomalení odtoku vody z naší  krajiny,“ vysvětlil Petrovský.

Pro širokou veřejnost byl vydán kalendář Zaostřeno na Jizerky 2016, který vznikl z pátého ročníku stejnojmenné fotografické soutěže. „Jeho smyslem je nejen potěšit, ale výtěžek z jeho prodeje slouží jako další zdroj financování našich projektů v Jizerských horách a mezi lidmi je o něj značný zájem. Z letošního nákladu 1400 kusů nám zbývá posledních 50 kalendářů,“ sdělil Petrovský.

V současné době připravuje nadace projekty i pro další roky. „Rádi bychom iniciovali vznik několika projektů, které by opět mohly čerpat prostředky z Evropských fondů a každá námi vložená koruna by se tak zdesetinásobila. Chtěli bychom se věnovat práci s vodou v krajině, zvyšovat její retenční schopnosti a napravovat staré zásahy do koryt řek, které vedly k rychlejšímu odvodňování krajiny,“ říká František Pelc, předseda správní rady nadace.

 

Více informací: Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor,

                           tel.: 605 701 503, e-mail: jizerky@ecn.cz, www.jizerky.ecn.cz

Zdroj: Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close