fbpx

strže SmědavaJizerské hory se pyšní unikátní stavbou, která je svým charakterem první v České republice. Investorem této stavby jsou Lesy České republiky, s.p.. Jedná se o stavbu preventivního protipovodňového opatření na severním svahu Smědavské hory v úseku Bílý Potok – Smědava.

Nadměrné dešťové srážky v srpnu 2010 zapříčinily rozsáhlý povrchový odtok vody na lesních pozemcích. Vlivem těchto srážek došlo k sesuvu strmého severního svahu na Smědavské hoře, kde se vytvořily strže, které 2krát kříží silnici II/290 Hejnice-Smědava.

„Lesy ČR,s.p. nechaly vybudovat 6 kusů flexibilních bariér švýcarského systému GEOBRUGG VX 140-H4, které jsou použity v naší republice úplně poprvé. Bariéry jsou tvořené sítí s kulatými oky, které díky konstrukci odolávají velkým statickým a dynamickým zatížením. Nosný systém bariéry tvoří podpůrná a okrajová lana stabilizovaná v profilu pomocí speciálních kotev s flexibilní hlavou. Na nosná lana je zavěšena záchytná flexibilní síť z ROCCO kroužků“,popisuje autor projektu Ing.Vokurka PhD. Ing. Vacek, lesní správce LS Frýdlant, uvádí: „Flexibilní bariéry mají za cíl zastavit probíhající stržovou erozi lesního pozemku a stabilizovat sunutí kamenů a erodovaného materiálu na silnici, která je páteřní komunikací pro vstup do Jizerských hor z Frýdlantského výběžku.“ Ve spodní části strže Lesy ČR postavily kamennou přehrážku, aby se zastavilo další prodlužování strže zpětnou činností protékající vody. Přehrážka je více jak 18 m široká a přes 3m vysoká.

Stavba byla stavebně realizována od září do listopadu 2015 firmami CTB,a.s. a Dalibor Kašpárek, podle projektové dokumentace zpracované projekční firmou AV ProENVI s.r.o. Ing.Vokurkou. Stavební náklady byly v celkové výši více jak 5 mil.Kč. Stavba byla hrazená z dotací Ministerstva zemědělství. „Jedná se o stavbu ve veřejném zájmu dle §35 lesního zákona“, říká z Lesů ČR Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí Správy toků-oblasti povodí Labe a dodává: „Stavba je významným vodohospodářským a protierozním opatřením na velmi svažitém území Jizerských hor.“

Zdroj: Město Hejnice

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close