fbpx

IMG_4680Frýdlant – Anketa obsahovala pět jednoduchých otázek a jednu rozšiřující. Údaje byly odebrány od 58 respondentů na webových stránkách www.mesto-frydlant.cz v létě 2015, tedy ještě před instalací nového kamerového bodu na křižovatce ulic Fügnerova a Hejnická. Nový kamerový bod pokrývá okolí autobusového nádraží a částečně tři obchodní centra.

Respondenti odpovídali na tyto otázky:

1. Cítíte se ve Frýdlantě v okolí autobusového nádraží a obchodních center bezpečně?

Částečný nebo žádný pocit bezpečí v dané lokalitě má 83 % dotázaných, což zdůvodňuje předmětný projekt na r. 2015.

2. Jsou informace o umístění kamer městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) a monitorovaných prostranstvích ve Frýdlantě dostatečné?

86 % dotázaných není spokojeno s informovaností o MKDS. Toto je napravováno např. novými cedulemi a nálepkami a články v místním periodiku a zdokonalením informací na webových stránkách.

3. Podporujete záměr dalšího rozšíření MKDS? Pokud ano, v jaké části města (ulici) a z jakého důvodu?

Výrazná většina (78 %) dotázaných jednoznačně podporuje další rozšiřování MKDS. Tato skutečnost ovlivnila Koncepci prevence kriminality na příští období.
42 respondentů dalo 51 hlasů pro 25 návrhů různých lokalit, které se dají seskupit do několika sousedících území. Některé návrhy byly příliš obecné, např. všude, na křižovatkách, na náměstích, v parcích, všude, kam chodí nepřizpůsobiví, … tyto hlasy jsou brány pouze jako podpůrné. Každopádně po vyloučení lokalit, kde už kamery jsou nebo návrh byl ojedinělý (dle pravidla: Každý občan svou kameru), byly pracovní skupinou definovány tři lokality, které jsou pro další období zdůvodnitelné a politicky průchodné:

nově upravená křižovatka Tovární, Míru, Komenského, Nádražní, Žitavská
křižovatka na začátku městského parku – Míru, Raisova, Mezibranská
křižovatka u nemocnice – V Úvoze x K Bažantnici x Fügnerova

Teprve patřičná měření ukáží, zda je realizace těchto nových kamerových bodů technicky proveditelná.

4. Je pro vás MKDS nástroj pro posílení bezpečnosti ve městě?

88 % dotázaných si myslí, že MKDS částečně nebo úplně posiluje bezpečnost ve městě. Tohle je pádný důkaz, že veřejnost má od MKDS velká očekávání a stojí o jeho existenci.

5. Cítíte se bezpečněji v lokalitách: nám. T. G. M., Hrnčířské nám., ul. ČSA, ul. Husova, ul. Tyršova, kde je MKDS?

Tam, kde jsou ve městě kamery (stav k létu 2015, tj. 9 kamerových bodů), se 76 % respondentů cítí úplně nebo částečně bezpečně.

Shrnutí:

Anketa potvrdila správnost rozhodnutí o ikona souboruumístění nového kamerového bodu v r. 2015, podtrhla důvěru a očekávání respondentů o vlivu MKDS na bezpečnost ve městě a zároveň pomohla vybrat tři nové lokality, které by v příštím období (v r. 2016) mohly být pokryty MKDS.

Anketa bude v upravené formě stejnou metodikou zopakována v létě 2016, kdy se potvrdí nebo vyvrátí její výsledky a naše hypotézy, že MKDS přispívá k pocitu bezpečí ve městě.

Anketa o pocitu bezpečí v lokalitě u autobusového nádraží a tří obchodních center je součástí vyhodnocení projektu prevence kriminality r. 2015: Frýdlant – rozšíření MKDS – nový bod. Zároveň její výsledky napomáhají při tvorbě Koncepce prevence kriminality města Frýdlant na další období.

Tento článek obohacený o koláčové grafy si můžete prohlédnout zde.

Foto: praktikanti Dominika a Tomáš, r. 2014
Frýdlant 20/01/2016
Za přispění členů pracovní skupiny prevence kriminality zpracovala Mgr. Alena Švejdová, manager prevence kriminality Města Frýdlant

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close