nemocnice Frýdlant bez lidíO budoucnosti nemocnice ve Frýdlantu stále není rozhodnuto. Po zredukování lékařské péče se nemocnice rozhodla alespoň informovat o postupu v případě potřeby.

V celku máte dvě možnosti. Zavolat si záchranku, nebo se odvést sami.

Možnost č. 1

Pokud nejste “na umření” a jste schopni se dopravit do nemocnice, ošetří vás.  Jedná se o náhlé změny zdravotního stavu nebo náhlé zhoršení průběhu chronického onemocnění. V tomto případě jsou vám dveře Lékařské pohotovostní služby ve frýdlantské nemocnice otevřené, ovšem v ordinačních hodinách:

Pondělí 16.00 – 20.00    
Úterý 16.00 – 20.00
Středa 16.00 – 20.00
Čtvrtek 16.00 – 20.00
Pátek 17.00 – 21.00
Sobota 09.00 – 18.00
Neděle 09.00 – 18.00

Jestliže není možnost zajistit dopravu pacienta vlastními prostředky, je možné se obrátit na tísňovou linku ZZS LK 155.

Lékařská pohotovostní služba v žádném případě není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení.

Lékařská pohotovostní služba dále není určena pro poskytování péče při stavech, které:

 • bezprostředně ohrožují život postiženého,

  • mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti,

  • způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny,

  • působí náhlé utrpení a náhlou bolest,

  • působí změny chování a jednání postiženého, ohrožují jeho samotného nebo jeho okolí.

Možnost č. 2

Pokud váš zdravotní stav vyžaduje poskytnutí neodkladné lékařské péče, jedinou možností je zavolat si na číslo 155, a to Zdravotnickou záchrannou služby Libereckého kraje.

ZZS LK je zdravotní službou, v jejímž rámci je na základě tísňové výzvy, poskytována zejména přednemocniční neodkladná péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života.
Takovým stavem je:

 • závažné postižení zdraví:
  • náhle vzniklé onemocnění, úraz nebo jiné zhoršení zdravotního stavu, které působí prohlubování chorobných změn, jež mohou vést bez neprodleného poskytnutí zdravotnické záchranné služby ke vzniku dlouhodobých nebo trvalých následků, případně až k náhlé smrti, nebo náhle vzniklá intenzivní bolest nebo náhle vzniklé změny chování a jednání postiženého ohrožující zdraví nebo život jeho samého nebo jiných osob,
 • přímé ohrožení života:
  • náhle vzniklé onemocnění, úraz nebo jiné zhoršení zdravotního stavu, které vede nebo bez neprodleného poskytnutí zdravotnické záchranné služby by mohlo vést k náhlému selhání některé ze základních životních funkcí lidského organismu

Co z toho plyne? Buďte na sebe opatrní a snažte se vyvarovat situacím, které by vás mohli ohrozit. Alespoň do doby, než frýdlantská nemocnice bude opět, doufejme, fungovat. Jinak se můžete začít učit:

otčenáš

Podrobnosti na www.nemfry.cz

 

Pin It on Pinterest

X
X