vdk_plakat_freedlantsko_eu_duplex

V březnu roku 2003 proběhl v Liberci první ročník Veletrhu dětské knihy – projektu, který si kladl za cíl nejenom připomenout březen jako měsíc knihy, ale zejména upozornit na problematiku dětského čtenářství. V rámci prvního ročníku se na libereckém výstavišti prezentovala řada nakladatelství dětské literatury a učebnic z České republiky i ze zahraničí – včetně těch nejvýznamnějších – a jejich nabídku si přišlo prohlédnout více než 7000 návštěvníků z celé České republiky. Úsilí vynakládané při přípravě projektu bylo oceněno udělením Certifikátu kvality ministra kultury České republiky.

Citace: „Váš projekt si zaslouží plnou morální podporu, kterou mu tímto certifikátem poskytuje Ministerstvo kultury ČR a já osobně… Tento certifikát je současně výzvou pro státní i nestátní instituce, aby podle svých možností Váš projekt podpořili.“    

Pavel Dostál, ministr kultury ČR

 Organizátorem akce bylo Sdružení pro Veletrhy dětské knihy. Úspěch prvního ročníku utvrdil organizátory v myšlence, že realizace projektu v příštích letech má smysl.

V následujících letech návštěvnost veletrhu stoupla až na 10 000 účastníků. Doufáme, že jich neméně navštíví letošní jubilejní 10. ročník.

10. ročník bude pořádán pod heslem „Dobrá ilustrace – kouzelná vrátka ke knize“ ve dnech 2. – 4. června 2016 v prostorách libereckého Kolosea.

Návštěvníci se na  veletrhu již tradičně potkají s autory, ilustrátory, tvořivými dílnami, Listováním, výstavami a velkou produkcí dětských knih, kterou dovezou do Liberce jejich nakladatelé.

Více na www.veletrhdetskeknihy.cz

Pin It on Pinterest

Share This
X
X