lipani 5Na 1500 kusů lipanů podhorních vysadili ve středu 11. května 2016 do řeky Smědé na třech místech rybáři z Místní organizace Českého rybářského svazu Frýdlant (MO ČRS Frýdlant). Roční ryby velké zhruba 14 centimetrů vysadili do řeky v Raspenavě, ve Frýdlantě u pivovaru a v Poustce. Jde přitom o každoroční akci, která má zajistit v řece stálou populaci lipanů.

“Lipany jsme přivezli z líhně v Železném Brodě a rozvezli jsme je na tři místa na Smědé. Tady ve Frýdlantu jich do řeky putovaly zhruba tři stovky,” vysvětlil člen výboru MO ČRS Frýdlant Petr Baláž. Lipany místní organizace pravidelně získává od Severočeského územního svazu, tedy krajské organizace, která sídlí v Ústí nad Labem. Jak velké procento ryb se dožije dospělosti, si rybáři netroufají odhadnout. “Je jasné, že část ryb poslouží jako potrava přirozeným predátorům, kteří na Smědé jsou. Volavkám, vydrám a dokonce tu máme i morčáka, což je velká bílá kachna původem z Polska,” podotýká Petr Baláž. Nicméně i přesto jsou lipani v řece stále v celkem hojném počtu.

Frýdlantští rybáři nezískávají ryby jen z cizích líhní, mají i své vlastní a to pro pstruha potočního, sivena a dodatkově i pro pstruha duhového. Ryby, které dosáhnou stanovených mír, vypouštějí nejen do Smědé, ale putují na vysazení i do dalších lokalit kraje. Ve Frýdlantu už letos místní rybáři po Velikonocích vypustili pstruhy duhové, další jsou v současné době na sádkách a do volné přírody se dostanou s největší pravděpodobností začátkem léta.

Deset tisíc kusů plůdku pstruha obecného potočního vysadili zástupci Lesů ČR a Správy CHKO Jizerské hory už 18. března na dvou přítocích řek Smědé v Bílém Potoce pod Smrkem a Jeřice u Mníšku.

Ke zvýšení stavu ryb, hlavně pstruhů sivénů, přispívá také rybí přechod na horním toku Smědé. Pstruzi se díky němu lépe dostanou do míst v horách, kde se rozmnožují.

lipani 6 lipani 4lipani 0

Pin It on Pinterest