Budoucnost nemocnice stále není jasně vytyčena. Bude se prodávat či nebude? Bude fungovat, nebo ne. Pokud ano, jak? Otázek je mnoho. Některé jsme položili Prim.MUDr.Lukášovi Kohoutkovi.

_X6B0413

 

 • Rozepře mezi LK, Frýdlantem a společností EUC, nabírají na obrátkách…

Nejde o rozepře. Nenalézáme ale shodný pohled na realitu a vývoj ve zdravotnictví a pochopení role malých nemocnici v něm. Postupně se měníme z tradiční akutní nemocnice na nemocnici s převážně plánovanou péčí. Spíše by se na to hodil název klinika.

 • Jak se k tomu staví lékaři?

Většina lékařů si uvědomuje současné trendy v medicíně a podporuje změny, které vedou nemocnici ke specializaci na konkrétní výkony. Práce lékaře a nelékařského personálu v takovém zařízení s sebou nese i potřebu pochopení myšlenky tohoto nového směru, a jakmile i zdejší obyvatelstvo připustí nutnost této změny, bude z ní maximálně profitovat.

 • Jaké konkrétní výkony máte na mysli?

Ve spektru nabízených výkonů našeho pracoviště se zase tolik nezměnilo, ale jedná se především o přehodnocení pohledu na konkrétního pacienta, který léčbu v naší nemocnici podstoupí. Jednoduše řečeno, především u pacientů s mnoha přidruženými nemocemi, obzvláště interního rázu, je nejen operace, ale i pooperační období velmi náročné a vyžaduje přítomnost návazných oborů, které tato nemocnice nemá a nikdy neměla. Jedná se ale o velmi malé množství ze všech zde ošetřených pacientů, které nemůžeme z těchto zmíněných důvodů, v naší nemocnici léčit. Konkrétní výkony zde rutinně a s vysokou odborností prováděné jsou především operace kýl, křečových žil, hemoroidů, slepého střeva, žlučníku, štítné žlázy, tlustého střeva, karpálního tunelu a dalších.

 • Proč podporujete současný vývoj nemocnice?

Jak jsem řekl, malá nemocnice si v současné době musí najít své místo v systému lůžkové péče. Líbí se mi, že se zaměřujeme na konkrétní operační zákroky. Můžeme k pacientům přistupovat mnohem osobněji. Máme na pacienta čas, věnujeme se mu. Zároveň se snažíme poskytovat i příjemné prostředí tak, aby se cítil v nemocnici co nejlépe. Určení správné role naší malé nemocnice, je jediné možné řešení stávající situace ve zdravotnickém sektoru v České republice. Jak dobře víte, personální situace je velkým problémem nejen menších, ale také velkých nemocnic v celé republice.

 • Co se týče onoho prostředí, jaké změny zde nastaly?

Zlepšili jsme a zlepšujeme komfort pro pacienty. Nadstandardní pokoje již mají skutečnou hotelovou úroveň. Obecně se snažíme o světlé optimistické barvy při malování pokojů a chodeb. A uvědomujeme si, že pacient si domů odnáší nejvíce dojmy z chování sestřiček a lékařů. V tom se snažíme odlišit od velkých anonymních nemocnic.

 • Co by se podle vás dělo, kdyby nemocnice přešla pod LK?

Nerad bych spekuloval. Jsem přesvědčen, že k této situaci nedojde a po volbách se situace uklidní.

 • Proč po volbách?

Je obvyklým jevem asi i všude v demokratickém světě, že před volbami se kandidující strany snaží přesvědčit voliče sliby a kroky, které byť nemusí být zcela efektivní, splňují to, co si voliči žádají. Jestliže politici příliš podlehnou volání a přání svých voličů, může jít o populismus a ten je velmi nebezpečný. Po volbách většinou takové kroky politiků slábnou. Bude jistě i více času a prostoru se bavit racionálně bez populistického nádechu.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 • Kdy si myslíte, že nemocnice začala „chřadnout?“

Nemocnice nechřadne. Mění se. Bývalí vlastníci dobře věděli, že ji nelze dlouhodobě udržet ve stávajícím stavu. Již nebyli schopni investovat do obnovy přístrojů, nevychovali si své následovníky a ani nesháněli za sebe náhradu. Prodej jim v podstatě umožnil se odstřihnout od odpovědnosti za budoucnost celé nemocnice. Tu odpovědnost převzal nový majitel a nemocnici mění, investuje do ní a přivedl řadu nových lékařů. Zároveň si však velmi váží těch zaměstnanců, kteří zůstali a pochopili alarmující potřebu restrukturalizace nemocnice na životaschopné zařízení, které bude nadále poskytovat efektivní a hlavně to zdůrazňuji, bezpečnou, léčbu všem pacientům, které bude v našich silách ošetřit. Vše se tak doposud děje a hodláme v tomto úsilí i nadále pokračovat. Jednoduše řečeno, výjimečné případy, které zde není možné a není bezpečné ošetřit, a nebo hospitalizovat, musí za konečnou léčbou do specializovanější nemocnice v Liberci. I tak zde provedeme spolu s vyhlášeným gynekologickým oddělením přibližně 30 000 ambulantních ošetření a 3000 operací ročně, což je na malou nemocnici obrovský výkon a také tato čísla nutno vnímat i jako podstatnou a důležitou službu zdejším obyvatelům.

 • Říkal jste bezpečnou? Jak to myslíte?

Na prvním místě je vždy bezpečí pacienta a ochrana lékaře. Proto nabízíme pouze takové zdravotní služby, za které můžeme ručit, a jsou kvalitní.

 • Jaké služby nemocnice momentálně nabízí, a jak se liší od té doby, co nemocnice přešla na nový režim?

Rozsah chirurgických a gynekologických zákroků máme uveden na našich webových stránkách www.nemfry.cz. V zásadě se proti minulosti nezměnil. Dále poskytujeme v nemocnici dlouhodobou ošetřovatelskou péči a provozujeme řadu odborných ambulancí. Za zmínku stojí zavedení nových operačních postupů především v cévní chirurgii a příchod atestovaného cévního chirurga, který rozšířil významně nabídku služeb pro zdejší obyvatele. Dále jsme vynikli i s jinými chirurgickými diagnózami, o které se zde dokážeme postarat a přinést pacientům díky novým přístupům zkrácení doby hospitalizace, rekonvalescence a brzký návrat do pracovního procesu.

 • V čem je tedy změna?

Změna spočívá zejména v tom, že nejsme standardní akutní nemocnicí. Neoperujeme všechny akutní případy například přivezené záchrankou. Pro takové případy nemáme na dnešní dobu dostatek diagnostických přístrojů ani potřebný počet lékařů ve službě. Naproti tomu se nezříkáme pomoci pacientům i u akutních stavů, které si naše nemocnice může dovolit bezpečně ošetřit, jsou to zejména operace akutního zánětu slepého střeva, žlučníku, uskřinuté kýly a dalších. Je rozhodující celkový stav pacienta, a pokud můžeme pomoci, jistě danou péči zajistíme i v našich podmínkách. Není tedy pravdou, že bychom někdy takové pacienty odmítali a nepostarali se o ně.

 • Proč nemůže být nemocnice na takové úrovni, jako za své zlaté éry?

Historicky tato nemocnice plnila svoji všeobecnou službu občanům, především svého největšího věhlasu dosahovala pod vedením pana primáře Hrnčíře a byla velmi vyhledávanou nemocnicí. Je jistě výzvou pro nás všechny na tento odkaz navázat a v podmínkách dnešní doby pokračovat v rozvoji dobrého jména frýdlantské nemocnice, avšak s ohledem na zásadní vývoj a změny v medicíně 21.století. Bezpečnost a kvalita péče pro naše pacienty především z frýdlantského výběžku zůstává nadále naší prioritou.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 • To je nejspíše otázka financování…

Není. To je obvyklý a zásadní omyl. Hustá síť nemocnic v kraji i v České republice není, jak se říká, ufinancovatelná z veřejného zdravotního pojištění. Je správné, že se péče centralizuje. Dochází k efektivnímu využívání drahé přístrojové techniky a práce lékařů specialistů. Ostatní – menší nemocnice musí doplňovat spektrum péče a soustřeďovat se na takovou péči, kterou jsou schopny poskytnout levněji a efektivněji, než ve velkých nemocnicích. A tuto náplň máme a poskytujeme.

Rádi uvítáme občany Frýdlantska, aby si přišli prohlédnout interiéry nemocnice. Viděli nové přístroje, vybavení pokojů a mohli si s námi lékaři a sestřičkami popovídat. Stále je to nemocnice, která je tu zejména pro ně. Připravíme něco jako Den otevřených dveří a pozveme frýdlantské k nám.

 • Co byste dodal na závěr?

Pan prof. Pafko hovoří, myslím, velmi rozumně:

Kdo z nás by se chtěl dostat do nemocnice, která nemá dostatečné personální a přístrojové vybavení…?”.

Řešení vidí v restrukturalizaci lůžkového fondu. “Bude třeba centralizovat personál a prostředky na techniku, která je čím dál dražší,” domnívá se. “Nepochybně i vy, pokud byste měla závažnější problém, byste klidně jela o 20 kilometrů dál, když budete vědět, že se tam vaším problémem bude zabývat a bude mít dostatečné vybavení.”

http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/dvacetminut/_zprava/v-nemocnicich-zustavaji-jen-nadsenci-10-zvyseni-platu-nic-nezmeni-mysli-si-pavel-pafko–1610720

Stačí si poslechnout…

Prim.MUDr.Lukáš Kohoutek, FICS

Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, promoval roku 2003, pracoval 10 let v Krajské nemocnici v Pardubicích na pozici sekundárního chirurga a později po atestaci i na pozici vedoucího lékaře, ve 34 letech se jako jeden z nejmladších chirurgických primářů ujal vedení chirurgického oddělení v Semilech, kde za působení jeho týmu došlo k znásobení počtu operativy a vyhledávanosti pracoviště především pro zaměření na problematiku kýl. Je spoluzakladatelem a místopředsedou České herniologické společnosti – větve Evropské herniologické společnosti. Dále je členem prestižní nejstarší chirurgické společnosti ICS (International College of Surgeons ) se sídlem v Chicagu. Aktivně se účastní řady tuzemských a světových konferencí a přednáší na Fakultě zdravotnických studií v Pardubicích již 12 let obor chirurgie a dříve i anatomie. Je autorem odborných přednášek a publikací. Stážoval v mnoha zemích – opakovaně USA, Austrálie, Nizozemí, Německo, Francie a další. V letošním roce dokončuje postgraduální studium na Lékařské fakultě v Hradci Králové. Tým primáře Kohoutka reprezentuje nejen chirurgické oddělení, ale i město Frýdlant na celosvětových konferencích, letos ještě míří tým chirurgů z Frýdlantu přednášet do nizozemského Rotterdamu své zkušenosti s operativou kýl a v říjnu bude prezentovat naši práci třemi přednáškami na světové chirurgické konferenci v japonském Kjótu. Ve Frýdlantě pořádáme pravidelná odborná školení pro kolegy z celé České republiky převážně na problematiku kýl, tzv.workshopy.

Pin It on Pinterest