KRAJ – Po celý tento týden probíhala na Liberecku, na silnici I. třídy č. 13 v úseku Mníšek – hraniční přechod Habartice dopravně bezpečnostní akce. Poprvé byl nasazen TOP SPEED TEAM.

Během uplynulého týdne se mohli řidiči na Liberecku, na silnici I. třídy č. 13, na úseku Mníšek – hraniční přechod s Polskou republikou  v Habarticích setkat  s několika hlídkami dopravních policistů. Poprvé byl do akce nasazen speicální dopravní tým takzvaný “TOP SPEED TEAM”, který nově vznikl na Krajském ředitelství policie Libereckého kraje, v tuto chvíli jako jediný v České republice.

Tým tvoří služební vozidla v civilním provedení s instalovaným rychloměrným zařízením RAMER 10 C, z každého Územního odboru – Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily, Česká Lípa vždy jedno vozidlo a také jedno vozidlo z oddělení silničního dohledu odboru služby dopravní policie při Krajském ředitelství policie Libereckého kraje. Tento tým pěti vozidel byl zřízen proto, abychom mohli reagovat na konkrétní situace v celém kraji na různých problémových silnicíh, kde dochází k častým pácháním dopravních přestupků, vážným nebo častým dopravním nehodám, apod. ” sdělil vrchní komisař z odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje kpt. Ing. Jan Frieser. “V určitém čase jsme tak schopni soustředit tato vozidla a výkon služby na určitém místě a eliminovat tak riziková jednání řidičů vozidel, a tím i zároveň předcházet vážným či četným dopravním nehodám v určitém úseku. Jsme také schopni reagovat i na nově zniklé situace” “V tuto chvíli jsme jediným ředitelstvím v republice, který tým zřídil a chystáme se ho využívat pravidelně. Již nyní je v plánu další podobná akce na jiném vytypovaném místě v kraji.”

5

První nasazení TOP SPEED TEAMU probíhalo v tomto týdnu v různých denních dobách a cílem akce bylo odstranit riziková jednání řidičů vozidel a tzv. “piráty silnic”, tedy eliminovat jednání účastníků silničního provozu, kteří obzvláště bezohlednou a agresivní jízdnou vážně ohrožují bezpečnost a plynulost silničního provozu.  Prioritně byla tato dopravně bezpečnostní akce zaměřena na dodržování nejvyšší dovolené rychlosti vozidel, ale dále také i na způsob jízdy, na dodržování pravidel silničního provozu řidiči vozidel, technický stav vozidel, používání bezpečnostních pásů a dětských zádržných systémů, ale policisté sledovali i problematiku spojenou s ilegální migrací, pašováním drog a ilegální přepravou zbraní. Kromě toho se zaměřili také na pátrání po odcizených vozidlech, hledaných osobách a věcech.

Do akce bylo v průběhu týdne nasazeno téměř pět desítek  policistů z dopravní služby, kteří během tří dnů zkontrolovali 141 vozidel a odhalili 98 dopravních přestupků. V 88 případech tyto přestupky vyřešili na místě uložením blokových pokut v celkové výši 41.200,- korun a v 10 případech je oznámili příslušnému správnímu orgánu, tedy příslušnému Obecnímu úřadu či Magistrátu města Liberce. Z celkového počtu 98 dopravních přestupků se jich 93 týkalo nedodržení nejvyšší dovolené rychlosti, ať už v obci či mimo obec. V 86 případech vyřešili tento přestupek policisté na místě blokově v celkové výši 40.400,- korun a 7 přestupků oznámili správnímu orgánu. Ve dvou případech kontrolovali řidiče, kteří byli pod vlivem alkoholu, jejichž jednání bylo kvalifikováno jako přestupkové. Dva řidiči usedli za volant vozidla, které mělo nevyhovující technický stav. A nechyběl ani řidič, který usedl za volant bez řidičského průkazu. Jednalo se o čerstvého absolventa autoškoly, který policistům nepředložil řidičský průkaz, neboť mu ještě nebylo vydáno rozhodnutí o vydání řidičského průkazu. I tento řidič cizí státní příslušnosti bude dále řešen ve správním řízení u příslušného obecního úřadu..

1

Dnešního dne policisté v brzkých ranních hodinách kontrolovali řidiče, který se před jízdou posilnil alkoholem a navíc měl naspěch. Překročil v obci, kde je nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h, rychlost o 39, tedy naměřili mu 89 km/h. Zároveň u řidiče provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol, která byla pozitivní s výsledkem téměř 0,5 promile.  Další řidič pod vlivem alkoholu nadýchal téměř 1 promile.

Ve většině případů řidiči překročili rychlost do 20 km/h v obci, což znamená pro řidiče přičtení 2 trestných bodů a uložení blokové pokuty až do výši 1 tisíce korun.  Během akce se policisté nesetkali s žádným agresivním jednáním řidičů.

Cílem této akce nebylo sankcionování neukázněných řidičů, ale naopak jejich vychovávání a eliminování rizikových jednání tak, aby neohrožovali ostatní účastníky silničního provozu.

policie

Pin It on Pinterest