Až do konce června přijímá Liberecký kraj nominace na udělení Pocty hejtmana. Ocenění mohou získat výjimečné osoby, které svým celoživotním dílem nebo významným skutkem obohatily Liberecký kraj. Osobnosti budou vyhlášeny při slavnostním večeru 28. září 2016.

Udělování Pocty hejtmana v roce 2015. Autor: Liberecký kraj

Udělování Pocty hejtmana v roce 2015. Autor: Liberecký kraj

Udělení Pocta hejtmana je nejen poděkováním lidem, kteří se zasloužili o rozvoj a dobré jméno Libereckého kraje, ale i připomenutím mimořádných nebo hrdinských činů. „Rád bych, aby se naši občané do návrhů zapojili a takové výjimečné osobnosti nominovali. Pokud je tedy ve vašem okolí někdo, kdo si podle vašeho názoru zaslouží být oceněn za celoživotní práci, přínos našemu kraji či mimořádnou, třeba sportovní reprezentaci, zašlete nám prosím návrh,“ vyzývá hejtman Libereckého kraje Martin Půta s tím, že v letošním roce mohou sami občané do nominací zasáhnout již počtvrté.

Podrobné informace včetně formuláře, který je třeba vyplnit, jsou zveřejněné na webových stránkách: http://kancelar-hejtmana.kraj-lbc.cz/poradane-akce/pocty-hejtmana-libereckeho-kraje-2014/pocta-hejtmana-libereckeho-kraje-2016-informace-k-nominaci-osobnosti.

Všechny správně podané návrhy budou předloženy pracovní skupině složené jak z některých již oceněných osobností, tak ze zástupců kulturního a politického života v Libereckém kraji. Ta následně z nominovaných vybere osobnosti, které hejtman Libereckého kraje v září ocení.

Od roku 2006, kdy byly Pocty hejtmana udělovány poprvé, získalo ocenění 60 osobností.

V loňském roce Pocty hejtmana získali sklářský výtvarník ak. soch. René Roubíček, bývalá dlouholetá starostka Višňové Marie Matušková, výtvarnice ak. mal. Eva Kubínová, průkopnice a propagátorka Sokola Jaroslava Žitná, in memoriam pak RNDr. Tomáš Řídkošil, přírodovědec, který se mimo jiné zasloužil o vznik Geoparku Český ráj. Poslední Pocta byla udělena Hansi Hillerovi za rozvoj spolupráce mezi švýcarským Sankt Gallenem a Libereckým krajem. Tehdy veřejnost nominovala celkem 36 kandidátů, finální šestici vybírala odborná porota.

Pin It on Pinterest