turow2Liberecký kraj poskytne pět účelových investičních dotací ze svého rozpočtu na zajištění zásobování pitnou vodou v oblasti zatížené těžbou v polském dole Turów. Z Fondu ochrany vod Libereckého kraje půjde třem městům z Frýdlantského výběžku finanční pomoc do úhrnné výše 6.534.000 Kč.

„V prostoru dolu Turów došlo v minulosti vlivem čerpání důlních vod k radikálnímu snížení hladiny podzemní vody na přilehlém území. Ovlivnění českého území těžební činností v dole Turów se netýká pouze poklesů hladiny podzemní vody, ale celého vodního režimu, a to včetně poklesu průtoku některých povrchových toků,“ vysvětluje Josef Jadrný, náměstek hejtmana pro řízení resortu životního prostředí a zemědělství.

Při poklesu průtoku dochází ke zhoršení jakosti vody v tocích. Proto vodohospodářské společnosti operující na daném území nechaly vypracovat studie, které posuzují dopad plánovaného rozšíření těžby ložiska Turów na zásobování pitnou vodou a likvidaci odpadních vod na území Frýdlantska, Hrádku nad Nisou a Chrastavy. Součástí studií jsou navrženy i prioritní opatření, která by měla problémy eliminovat.

„V první fázi je řešeno zajištění zásobování pitnou vodou a finanční prostředky budou poskytnuty na pět prioritních opatření v dané oblasti, jejichž předmětem budou projektové dokumentace k územnímu řízení,“ poznamenal Josef Jadrný. Jednotlivé akce musí nejpozději do předložení závěrečného vyúčtování projektu splňovat podmínku souladu s Plánem rozvoje vodovodu a kanalizací Libereckého kraje a předmětem dokumentace musí být vodní dílo. Výstupem akce bude pravomocné územní rozhodnutí.

Hrádek nad Nisou  od kraje získá 1.306.800,-. Chrastava na ajištění zásobování pitnou vodou 653.400,-.

Frýdlant, pro připojení vodovodu Bulovka a Dětřichov, získá dohromady 2.286.800,- . K tomu dalších 2. 286.900,- kvůli opatření na stávajících rozváděcích sítích na Frýdlantsku.

V této věci se v pondělí 13. června uskuteční na Ministerstvu životního prostředí ČR další jednání. Zúčastní se jej vedení Libereckého kraje a starostové dotčených obcí. Kvůli rozšíření težby hnědého uhlí k českým hranicím hrozí oblasti Frýdlantska a Hrádecka ztráta podzemní vody, další devastace krajiny a především zhoršení životních podmínek lidí. Rozšíření těžby by mělo vést podél spojovací silnice z Žitavy na Bogatyni. To je asi tři sta metrů od nejbližšího českého obydleného území na Uhelné, která patří pod Hrádek nad Nisou. Odborníci na životní prostředí varují také před hlukem, mnohem větší prašností, pohybem výsypek nebo odtokem znečištěných vod z výsypek do povrchových vod na Frýdlantsku.

 

Pin It on Pinterest

Share This
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close