fbpx

Investice do silniční sítě se projevují na hodnocení stavu komunikací, což dokazují výsledky prováděných analýz. Poslední sběr povrchů vozovek krajských silnic proběhl na přelomu května a června. Ukázal, že oproti loňsku se snížila délka havarijních úseků o 28 km a o 56 km se zvýšil počet úseků na výborný stav. Jedná se o nejlepší výsledky od roku 2012.

Výrazně se podařilo zlepšit kvalitu silnic III. tříd, klesl počet havarijních úseků a naopak se zvýšil počet výborných. Za poslední roky se rovněž postupně mění k lepšímu i stav povrchů hlavních tahů silnic. Na nejlepším hodnocení za existenci kraje jsou v současné době mosty. Z celkových 653 jich je pouze 19 v nejhorším stavu (číslo 7) a celkem 83 mostů má nejlepší známku (číslo 1). Oproti předchozímu vedení Libereckého kraje nechává to současné před zahájením projekčních prací provést diagnostiku pozemní komunikace, na základě které projektant navrhne technologii opravy. V některých případech se pak pracuje na kompletní rekonstrukci silnice, včetně podloží a všech konstrukčních vrstev. „Kompletní rekonstrukce nebo velkoplošné opravy stojí logicky více peněz, než nekonečné každoroční záplatování rozbitých silnic. Jde ale především o kvalitu a životnost,“ dodává hejtman Martin Půta.lbc-silnice-titul-3-sloupce-d160602x486i2_denik-630

„V letošním roce plánujeme celoplošné opravy vozovek na silnicích II. a III. třídy v rozsahu 93 km a na 9 mostech ve všech částech kraje. V současné době je připraveno 57 akcí za 405 mil. Kč. Práce na nich, to znamená další zlepšení, se výrazně projeví ve sběru dat až na konci roku,“ vysvětluje hejtman Martin Půta. „Samozřejmě je pořád co zlepšovat a my v tom usilovně pokračujeme. Každé zasedání rady kraje schvalujeme nová výběrová řízení na zhotovitele oprav a rekonstrukcí. Na dnešním mimořádném jednání jsme odsouhlasili třeba opravu silnice II/270 z Doks do Mimoně,
v úseku dlouhém 2,1 km.
Minulý týden začala dlouho očekávaná rekonstrukce dvou havarijních úseků III/28626 na Benecku, koncem května se rozjely práce v Českém ráji,“ dodává hejtman. Díky úsporám, které přináší transparentní výběrová řízení, kraj předpokládá, že se počet letošních rekonstrukcí ještě zvýší.

V loňském roce Liberecký kraj opravil vozovky na silnicích II. a III. třídy v rozsahu téměř 80 km. Většina jich byla hrazena prostřednictvím dotací. „Rovněž jsme dokončili všechny zbývající opravy silnic II. a III. tříd poškozené povodní v roce 2010. Obnovu čtyř akcí, silnice III/27252 Vítkov, silnice II/592 Chrastava (II. etapa), silnice II/290 Frýdlant – Bílý Potok (II. etapa) a silnice II/290 rekonstrukce opěrné zdi a mostu, jsme mohli zahájit až v roce 2013, kdy jsme dokázali zajistit finance. Bývalé krajské vedení totiž o dotaci nepožádalo. Celkové náklady na tyto zmíněné akce činily 515,3 mil. Kč s tím, že jsme získali prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 346,3 mil. Kč,“ uvádí hejtman.

Dlouhodobý vývoj stavu povrchu vozovek na silnicích II. a III. třídy

Délka [m] Klasifikace celkem prům. klas.
rok výborný dobrý vyhovující nevyhovující havarijní
2012 154 378 578 137 255 284 344 127 761 282 2 093 208 3,47
2013 170 434 555 533 246 727 302 347 802 884 2 077 925 3,49
2014 137 280 575 259 232 850 326 906 804 588 2 076 883 3,52
2015 160 425 597 893 255 557 301 524 761 571 2 076 970 3,44
2016 216 888 537 842 250 515 337 709 733 805 2 076 759 3,40

 

Dlouhodobý vývoj stavu povrchu vozovek na silnicích II. třídy

Délka [m] Klasifikace celkem prům. klas.
rok výborný dobrý vyhovující nevyhovující havarijní
2012 37 360 181 956 67 217 97 851 104 421 488 805 3,10
2013 46 876 156 927 61 026 85 607 139 043 489 479 3,23
2014 29 876 175 715 67 779 104 305 112 039 489 714 3,19
2015 57 790 180 619 63 396 79 789 108 112 489 706 3,00
2016 45 680 152 876 74 527 97 466 119 157 489 706 3,19

 

Dlouhodobý vývoj stavu povrchu vozovek na silnicích III. třídy  
Délka [m] Klasifikace celkem prům. klas.
rok výborný dobrý vyhovující nevyhovující havarijní
2012 117 018 396 181 188 067 246 276 656 861 1 604 403 3,58
2013 123 558 398 606 185 701 216 740 663 841 1 588 446 3,57
2014 107 404 399 544 165 071 222 601 692 549 1 587 169 3,63
2015 102 635 417 274 192 161 221 735 653 459 1 587 264 3,57
2016 171 208 384 966 175 988 240 243 614 648 1 587 053 3,47

 

Dlouhodobý vývoj stavu mostů na silnicích II. a III. třídy

  počet 1 2 3 4 5 6 7  
k 31.12.2010 669 19 85 115 178 148 81 43 4,14
k 31.12.2011 669 18 83 117 172 151 77 51 4,18
k 31.12.2012 665 51 93 118 162 156 48 37 3,86
k 31.12.2013 661 77 90 115 171 148 40 20 3,64
k 31.12.2014 658 74 91 115 155 152 50 21 3,69
k 31.12.2015 653 83 94 104 158 142 53 19 3,64

Pozn: mostní prohlídky probíhají vždy ke konci roku

„Na základě čtyřletých zkušeností jsem přesvědčen o tom, že bez spolufinancování ze SFDI jsou krajské zdroje na rekonstrukce a opravy silnic nedostatečné. Jsem přesvědčen, že je potřeba nastavit takový systém, kdy budou všechny kraje dopředu vědět, kolika penězi přispěje stát. Domnívám se, že částka 250 mil. Kč ročně by byla přiměřená,“ uzavírá hejtman.

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close