kanalda

Autor: Město Hejnice

Město Hejnice sděluje občanům, kteří mají povinnost se připojit ke kanalizaci následující:
1) Zastupitelstvo města Hejnice usnesením číslo 28/2016 ze dne 24. února 2016 vydalo, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle § 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu a o změněn některých zákonů nařízení obce č. 1/2016, které ukládá povinnost připojit se na splaškovou kanalizaci a zajistit odvedení splaškových vod ze své nemovitosti nejpozději do 31. července 2016. Ustanovení tohoto nařízení se vztahuje na všechny objekty a nemovitosti, kde je technicky možné připojit se na kanalizaci.
2) Po uvedeném termínu bude ze strany města Hejnice provedena kontrola plnění tohoto nařízení.
a) majitelé objektů, kteří nebudou mít uzavřenou smlouvu s FVS a.s. a budou splňovat podmínky napojení na veřejnou kanalizaci, budou dopisem vyzváni, aby doložili, jakým způsobem likvidují odpadní vody. V případě, že toto nedoloží anebo likvidace těchto odpadních vod bude v nepoměru s odběrem vody, bude věc předána správnímu orgánu (§ 38/6 vodního zákona, neprokázání této skutečnosti je přestupkem podle § 118/1 d) nebo správní delikt § 125c/1 d) vodního zákona a následně budou vyzváni, aby se připojil na veřejnou kanalizaci,
b) majitelům objektů, kteří po výzvě doloží vše potřebné a přesto nebudou ochotni se připojit k veřejné kanalizaci, může městský úřad v přenesené působnosti rozhodnutím uložit povinnost připojit se na kanalizaci (§ 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích), v případě, že ani po vydání rozhodnutí majitel objektu se na kanalizaci nepřipojí, může městský úřad postupovat v souladu s § 112/c správního řádu a vymáhat splnění této povinnosti např. donucovací pokutou.

Zdroj: Město Hejnice

Viz http://www.mestohejnice.cz/redakce/index.php?subakce=news&lanG=cs&xuser=#akt40448

Pin It on Pinterest

Share This
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close