Rada Libereckého kraje se na svém jednání 19. července 2016 bude zabývat rozhodnutím o poskytnutí finančních příspěvků dalším 59 žadatelům, kteří zažádali o kotlíkové dotace.

Liberecký kraj„Jedná se o třetí vlnu schvalování, ve které dojde k rozdělení všech alokovaných prostředků v rámci kotlíkových dotací určených pro Liberecký kraj,“ informuje krajský radní Vít Příkaský.

Další zájemci, kteří podali žádost, a na které dosud nezbyly finance, budou zařazeni do tzv. zásobníku projektů. Z něj budou žadatelé postupně oslovováni k podpisu smlouvy v případě, kdy některý jiný odstoupí a rozhodne se projekt nerealizovat, nesplní podmínky na proplacení dotace nebo pokud budou projekty realizovány levněji, než bylo předpokládáno.

Od počátku vyhlášení programu, tedy od 25. 1. 2016, bylo do současnosti přijato přibližně 1500 žádostí o dotaci. Někteří žadatelé nesplnili podmínky programu a museli být z procesu hodnocení vyřazeni, jednalo se asi o 4 procenta všech žádostí. „Největší zájem jsme zaznamenali o výměnu starých kotlů za automatické kombinované kotle na uhlí a biomasu, asi 41 % všech žádostí o dotaci, dále za tepelná čerpadla, to bylo 20 % žadatelů,“ dodává radní Příkaský. Co se týká rozložení zájmu v rámci území Libereckého kraje, nejvíce žadatelů bylo z Liberce a okolí, dále z oblasti Jilemnicka, Českolipska a Semilska.

V současné době již probíhají jednání s poskytovatelem dotace, Ministerstvem životního prostředí ČR, k upřesnění podmínek a časového horizontu vyhlášení nové výzvy pro kraje, ve které budou moci získat další finanční prostředky pro žadatele na svém území. Vyhlášení výzvy pro kraje se předpokládá v průběhu roku 2017.

Pin It on Pinterest