V souvislosti s obdobím začátku letních prázdnin se během dvou uplynulých víkendů na silnicích Libereckého kraje uskutečnily dopravně bezpečnostní akce. Policisté na celém teritoriu dohlíželi zejména na dodržování stanovené rychlosti, způsob jízdy, dodržování pravidel silničního provozu na železničních přejezdech, používání bezpečnostních pásů při přepravě dětí, telefonování za jízdy, technický stav motorových vozidel, kontrolu dokladů předepsaných pro provoz a řízení motorových vozidel a dodržování platných ustanovení zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů.

Ilustrační fotoV rámci letošního prvního prázdninového víkendu dopravně bezpečnostní akce nazvaná „Začátek letních prázdnin“ proběhla v pátek 1. července. Do akce bylo celkem nasazeno 32 policistů, a to ze služby dopravní policie, služby pořádkové policie a služby cizinecké policie, kteří zkontrolovali 361 vozidel. Policejní hlídky rozmístěné po celém kraji zjistily celkem 86 přestupků, z níž 78 vyřešili v rámci blokového řízení a udělili pokuty ve výši 27.100,- Kč. Zbylých osm přestupků policisté oznámili k dalšímu šetření příslušným správním orgánům. Ve 27 případech řidiči překročili nejvyšší dovolenou rychlost. Dále v dechu tří kontrolovaných řidičů policisté naměřili alkohol. U dvou z nich toto jejich řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu kvalifikovali jako přestupky a u třetího jako trestný čin. Další tři řidiči řídili vozy pod vlivem jiných návykových látek než je alkohol. Policejní hlídky také zjistily 13 přestupků v souvislosti s nepoužíváním bezpečnostních pásů 17 přestupků týkajících se nevyhovujícího technického stavu vozidla. Jeden z řidičů také vyjel na silnici z vozidlem bez registrační značky.

Před porovnáním se stejnou akcí realizovanou v rámci prvního prázdninového víkendu v loňském roce je třeba uvést, že tehdy proběhla ve třech dnech, a to 26., 27. a 28. června. 2015. Tehdy bylo do třídenní akce nasazeno 94 policistů a kontrolováno 903 vozidel. Policisté zjistili celkem 228 přestupků, z níž 186 vyřešili v rámci blokového řízení a udělili pokuty celkem za 67.000,- Kč. Přestupková jednání 42 řidičů tehdy oznámili příslušným správním orgánům. Nejvyšší dovolenou rychlost během uvedených tří dnů překročilo 60 řidičů. Požití alkoholických nápojů bylo zjištěno u pěti řidičů a jednalo se o čtyři přestupky a jeden trestný čin. Další dva řidiči před jízdou požili jiné návykové látky než je alkohol. Policejní hlídky dále během tří dnů zjistili 37 přestupků nepoužití bezpečnostních pásů a 48 přestupků souvisejících s nevyhovujícím technickým stavem vozidla. Policisté také přistihli při řízení vozidla dva řidiče, kteří nebyli držiteli řidičského oprávnění a další dva, kteří toto oprávnění sice měli, ale vyjeli bez řidičského průkazu. Čtyři řidiči jim při kontrole nepředložili doklady o povinném pojištění odpovědnosti. Při akci se policistům také podařilo vypátrat jedno odcizené vozidlo.

Při porovnání obou období začátku prázdnin z pohledu realizovaných dopravně bezpečnostních akcí je zásadní ta skutečnost, že vloni proběhlo nasazení sil a prostředků ve třech dnech a letos v jednom dni (ve dnech 2. a 3. července bylo realizováno rozsáhlé dopravně bezpečnostní opatření související s automobilovou soutěží  Rally Bohemia 2016). V tomto poměru je také zjištěná výslednost, ve které ovšem jak v roce 2015 tak i letos vyčnívá masivní nekázeň řidičů při překračování nejvyšší dovolené rychlosti. Dále se jedná o požívání alkoholu a jiných návykových látek řidiči, nepoužívání bezpečnostních pásů a nevyhovující technické stavy vozidel. Letos navíc policisté zjistili, že jeden z kontrolovaných řidičů užil k jízdě vozidlo bez registrační značky.

V rámci letošního druhého prázdninového víkendu dopravně bezpečnostní akce „Začátek letních prázdnin“ proběhla ve dnech 8., 9. a 10. července. Do akce bylo celkem nasazeno 76 policistů, a to opět ze služby dopravní policie, služby pořádkové policie a služby cizinecké policie. Policisté během uvedených tří dnů zkontrolovali 797 vozidel a zjistili celkem 200 přestupků. Z toho 183 přestupků vyřešili v rámci blokového řízení a udělili pokuty v celkové výši 82.500,- Kč. Jednání sedmnácti přestupců bylo oznámeno k dalšímu projednání příslušným správním orgánům. Policejní hlídky zaznamenali celkem 101 případů překročení nejvyšší dovolené rychlosti. U devíti řidičů policisté zjistili požití alkoholu, což v osmi případech kvalifikovali jako přestupek a v jednom jako trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Dále během uplynulého víkendu bylo zjištěno deset přestupků souvisejících s nepoužitím bezpečnostních pásů a v dalších dvou případech se jednalo přestupky týkající se nepoužití dětského zádržného systému. Dalších 26 řidičů k jízdě použilo motorové vozidlo, které mělo nevyhovující technický stav vozidla. Jedním řidičem nebyl při kontrole předložen doklad o povinném pojištění odpovědnosti.

V loňském roce tato akce v průběhu druhého prázdninového víkendu proběhla také jako letos ve třech dnech, a to 3., 4. a 6. 7. 2015. Tehdy bylo do akce celkem nasazeno 97 policistů, z toho 47 a kontrolováno 1034 vozidel. Policisté během uvedených tří dnů zjistili na území celého Libereckého kraje celkem 237 přestupků, přičemž 219 jich vyřídili v blokovém řízení, kdy udělili pokuty v celkové výši 80.500,- Kč. Zbývajících osmnáct spáchaných přestupků oznámili k projednání příslušným správním orgánům. Policejní hlídky při překročení nejvyšší dovolené rychlosti přistihli tehdy 79 řidičů. U dalších devíti řidičů policisté zjistili požití alkoholických nápojů, přičemž u osmi z nich se jednalo o přestupkové jednání a jeden řidič se tím dopustil trestného činu. Provedeným orientačním testem dále u pěti řidičů zjistili požití jiných návykových látek než alkoholu. Dále bylo zjištěno osmnáct přestupků týkajících se nepoužití bezpečnostních pásů a jeden přestupek spáchaný v souvislosti s nepoužitím dětského zádržného systému. Celkem 55 řidičů vyjelo na komunikace s motorovým vozidlem, které mělo nevyhovující technický stav. Za volantem byl také přistižen jeden řidič, který nevlastnil příslušné řidičské oprávnění.  Další čtyři řidiči při kontrole policistům nepředloženy doklady o povinném pojištění odpovědnosti vozidla.

V rámci porovnání výslednosti dopravně bezpečnostních akcí realizovaných o druhých prázdninových víkendech v loňském a letošním roce je shodná ta skutečnost, že se v obou letech jednalo o nasazení sil a prostředků shodně vždy ve třech dnech. Zjištěná výslednost je obdobná a srovnatelná. Opět ještě více vyčnívá letošní masivní nekázeň řidičů při překračování nejvyšší dovolené rychlosti, požívání alkoholu a jiných návykových látek řidiči, nevyhovující technický stav vozidla, nepoužívání bezpečnostních pásů a dokonce i dětských zádržných systémů. V letošním roce bylo navíc v rámci této akce provedeno nasazení pracovního týmu TOP SPEED TEAM, a to ve dnech 8. a 9. července za účelem potírání tzv. pirátského jednání řidičů s důrazem na měření nejvyšší dovolené rychlosti a způsob jízdy.

Těmito uvedenými dopravně bezpečnostními akcemi realizovanými během uplynulých prvních dvou prázdninových víkendech samozřejmě zvýšený dohled nad bezpečností silničního provozu v Libereckém kraji nekončí. Naopak i během následujících víkendů budou dopravně bezpečnostní akce zejména na dodržování stanovené rychlosti, způsobu jízdy a dodržování pravidel silničního provozu na železničních přejezdech, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů při přepravě dětí, telefonování za jízdy, technický stav motorových vozidel, dokladů předepsaných pro řízení motorových vozidel a dodržování ostatních obecně platných ustanovení nadále pokračovat. Dále policisté dopravní i pořádkové služby budou v ostatních prázdninových dnech samozřejmě provádět na území celého kraje zvýšený dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Policejní hlídky se rovněž zaměří i na pátrání po hledaných osobách, věcech a odcizených motorových vozidlech.

 

Pin It on Pinterest