0157Obec Jindřichovice pod Smrkem vedena snahou o ochranu svého historického a kulturně duchovního dědictví, v roce 2014 zahájila kroky k převedení Kostela Nejsvětější trojice v Jindřichovicích pod Smrkem do majetku obce.

Obec k tomuto kroku přistoupila z obavy o budoucnost tohoto důležitého symbolu obce, který má středověké základy a je připomínkou konání našich předků, kteří kdysi z místa, které původně bylo ničím,  vytvořili domov pro mnoho generací lidí, kteří spojili své životní osudy s tímto kouskem země a se jménem Jindřichovice pod Smrkem a  je jedno, že měnil své jméno v souvislosti s dobou, majiteli, správci či dle národnostních poměrů. Každá generace na naší obci nechala svůj podpis, kus svého života, hmotné statky a nakonec i své ostatky v okolí kostela na místním hřbitově. Po některých dokonce zůstalo jen jméno na pamětní desce padlých vojáků-občanů Jindřichovic v 1. světové válce. Pro někoho je to jen seznam německy psaných  jmen,  za nimi jsou ovšem osudy jednotlivých lidí, kteří museli opustit své domovy, aby padli na bojištích světové války, kterou sami nevyvolali. Nechali tu po sobě nejen truchlící rodiny, kterým nebylo dáno pečovat o jejich hroby v místě jejich rodiště. Jejich pozůstatky jsou rozesety doslova po celém světě, ale měli své rodiny, své osudy a nechali otisky svých dlaní v obci, která je dnes i naším domovem. Kostel Nejsvětější trojice byl a je němým svědkem všech těchto událostí. Naši předci v něm byli křtěni a vítáni do života, aby ten samý kostel byl svědkem rozloučení s jejich pozemským životem. Je v něm neskutečná síla životů a smrti, radosti a smutku, dob veselých a krutých nás Jindřichovičáků. zachraňme jej! POMOZTE! Pomoc přislíbilo i ministerstvo kultury i Národní památkový ústav Obec je připravena a již zahájila kroky ke koordinaci prací k jeho obnově. V současné době je kostel v havarijním stavu a oficiálně uzavřen proi veřejnost, neboť se pomalu rozpadá.

Pojďme jej společnými silami vrátit do života v obci a navázat tak na pohnuté životy předků, jejich byl útěchou. Nedopusťme, abychom byli generací, která byla svědkem jeho konce. Proto byl  zástupci obce Jindřichovice pod Smrkem, věřících, jednotlivců,sdruženích a spolků  založen Transparentní účet u České Spořitelny a. s. č. 000035-0985040399/0800 s názvem Jindřichovice pod Smrkem – Kostel Nejsvětější Trojice, na který mohou ti, kterým  není osud kostela lhostejný  finančně přispět na jeho záchranu. Převedení kostela proběhlo schválením zastupitelstvem obce dne 30. 6. 2015 a následně podpisem smlouvy, tedy kostel a přiléhlé příslušenství je již v majetku obce dnem 9. 11. 2015. Ta si je vědoma zodpovědnosti, kterou na sebe vzala a pozoruhodná je i shoda veřejnosti s tímto aktem. Jsem za  tuto podporu a postoj veřejnosti na svou obec hrdý. Hrdý na to, že je to obec, která má svou duši a úctu k odvedené práci naších předků. Na účtu lze volně sledovat pohyby o vkladech a výběrech a obec bude průběžně informovat o čerpání a využití finančních prostředků, které budou použity výhradně k obnově kostela. Sbírku budou doprovázet různé akce,jejichž účelem bude tuto snahu popularizovat. Za jakýkoliv příspěvek a  spolupráci děkujeme.

Pavel Novotný, Starosta obce Jindřichovice pod Smrkem

Zdroj: Obec Jindřichovice pod Smkem

 

Pin It on Pinterest