Odborná péče o autistické dítě s Montessori přístupem

Práce s autistickým dítětem je velmi zajímavá. Předkládám jeden z postupů mé odborné péče o dítě s autismem, ale s těžší mentální poruchou. Ve své práci se zabývám rozvojem řeči a mou snahou je rozšíření aktivní a pasivní zásoby. Rozvoj řeči je možný docílit i pomocí metody s názvem Výměnný obrázkový komunikační systém (VOKS). Rozšíření aktivní či pasivní zásoby slov u autistického dítěte ovlivňuje zásadně i jeho chování.

Přinese-li práce úspěch, může docházet ke znatelnější samostatnosti, k odbourávání nejistoty či pocitu úzkosti z nepředvídatelného dění. Pomocí této metody u autistického dítěte je možné docílit lepší pochopení sociálních výrazů, které také patří do autistické triády, jakožto včas diagnosticky podchycených specifických znaků v chování a jednání.

Chlapec používá verbální komunikaci, sice má komunikační charakter, ale přesto jeho způsob užívání řeči se minimálně přizpůsobuje danému sociálnímu kontextu či situaci (nesnese jízdu v přeplněných dopravních prostředcích, nechápe některé neverbální projevy, gesta, mimiku). Chlapec využívá alternativní způsob komunikace, prostřednictvím piktogramů pro zlepšení psychického stavu, aby nedocházelo k sebestimulačním projevům či k agresivitě a jiným negativním projevům v chování. Kontakty se svými vrstevníky navazuje odlišným způsobem, například dotekem (druhého štípe). Chlapec se zapojuje do společenské hry velmi rád i přesto, že je obtížněji chápe (především jejich pravidla). Jeho každodenním ranním či večerním rituálem je stavění aut do řady, u kterého vydává nesrozumitelné skřeky a říká nesmyslná slova, tzv. neologismy, také se ve verbálním projevu objevuje echolálie bezprostřední a pozdní, časově opožděná.

Nyní popíši stručně lekci vhodnou a používanou pro dítě s autismem.

Výuková lekce – Výměna obrázku za věc

Cíl: dítě vezme ze stolu obrázek a vymění ho se speciálním pedagogem

za oblíbenou věc. Jde o pochopení základního principu VOKSu, tedy výměny.

Příprava: oblíbené potraviny a předměty; obrázky odpovídající oblíbeným věcem.

Výchozí pozice: dítě sedí za stolem. Speciální pedagog sedí proti dítěti.

Instrukce: během této lekce se nepoužívají neverbální pokyny; prezentujeme pouze

jednu oblíbenou věc; zkoušky o pochopení významu slova se provedou několikrát

za den.

Postup:

● zvolená oblíbená věc je vhodnější potravina;

● obrázek demonstrující věc (potravinu) předložte před dítě (blíže k němu);

A) Pokyny pro speciálního pedagoga:

● jednou rukou nabízejte oblíbenou věc, pokud vám ji chce vzít, zavřete dlaň

a zároveň nastavte dlaň druhé ruky, aby vám do ní dítě vložio obrázek; pokud

nereaguje, zavolejte na něj („Mám sušenku!”). V žádném případě na něj

nevolat pokyny: ”Dej mi obrázek!; a neříkejte ne.

B) Pokyny pro speciálního pedagoga:

● ihned, jakmile se dotkne obrázek vaší dlaně, potěšeně zareagujte: „Sušenku!”,

„Aha, ty chceš sušenku.”.

● provedete co nejrychlejší výměnu: dám – dostanu, aby dítě pochopilo, že jde o výměnu.

● Výměnu proveďte 5x po sobě.

C) Pokyny pro speciálního pedagoga:

● prodlužujte dobu s nastavením dlaně, vyčkávejte, zda dítě samo obrázek

nezvedne a nepodá;

● nacvičujte tak dlouho, dokud není tato činnost zautomatizována, a to bez

nápovědy, bez pochvaly, bez nastavení dlaně v 80% případů.

Tímto jednoduchým způsobem můžete rozšiřovat slovní zásobu Vašeho dítěte.

Přeji úspěch!

Napsala: dne 8.6.2016

předsedkyně Integrující poradny Montessori, z.s.

Mgr. Pálová Helena

Pin It on Pinterest

Share This
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close