IMG_3986V letošním roce opět mohly spolky (např. organizace, nadace a spolky atd.) požádat o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Města Frýdlant v dotačním programu pro rok 2016. Celkem bylo podáno 43 žádostí. Pro velký zájem o tento dotační program po projednání Radou města byla částka rozpočtovým opatřením ještě navýšena a to o 500.000 korun. Kladně bylo nakonec vyhověno 34 žádostem, mezi které se rozdělilo celkem 1.077.068 korun. 

Dle jednotlivých programů: 

– v programu 1.1 na podporu veřejně prospěšných neziskových organizací bylo vyhověno 13 žádostem a rozděleno 527.300 korun
– v programu 1.2 na podporu jednotlivců a malých skupin bylo vyhověno 1 žádosti a přiděleno 46.268 korun
– v programu 1.3 na podporu veřejně prospěšných aktivit bylo vyhověno 16 žádostem a rozděleno 344.270 korun
– v programu 1.4 na podporu v sociální oblasti bylo vyhověno 4 žádostem a rozděleno 159.230 korun

K 3. srpnu 2016 byla na základě podepsaných veřejnoprávních smluv převedena většina dotací na účty žadatelů, následně každého ještě čeká přidělenou dotaci řádně v termínu vyúčtovat.

1) Příjemci dotace, kteří již akci (projekt) realizovali, předloží konečné vyúčtování dotace do 30-ti dnů po podpisu smlouvy
2) Příjemci dotace, kteří teprve projekt realizují, a jejich projekt probíhá, předloží konečné vyúčtování dotace do 30-ti dnů po skončení akce, nejpozději však do 15. 1. 2017

V případě nedodržení termínů, nebo nedodání konečného vyúčtování projektu hrozí příjemcům, že budou muset přidělenou dotaci vracet.

Formulář ke stažení zde.

Jitka Rožková
finanční odbor Městského úřadu Frýdlant

Pin It on Pinterest