Nové Město pod Smrkem – Díky dotaci od MVČR můžete od července potkávat v ulicích města dva asistenty prevence kriminality. Jejich úkolem je ve spolupráci s Policií ČR preventivně působit proti rizikům bezpečnosti, jsou prostředníkem mezi obyvateli a PČR. Jejich aktivitami je dohled na rizikové lokality, přechody pro chodce, školy a veřejné budovy, kontrola prodeje alkoholu a cigaret nezletilým, kontrola nakládání s odpady (černé skládky) a dohled na dodržování vyhlášek města (alkohol na veřejnosti, zábavná pyrotechnika, volné pobíhání psů, hazard).

Cílem APK je zvýšení pocitu bezpečí, předcházení, odhalování a eliminace protiprávního jednání, snížení páchání přestupků i trestné činnosti, snížení narušování veřejného pořádku a snížení výskytu sociálně patologických jevů, zejména u dětí a mládeže.

Zdroj: Nové Město pod Smrkem, fotografie: Mgr. Tomáš Hnilička

Pin It on Pinterest