Rád bych na začátek zdůraznil, že nejsem profesionální politik, nikdy jsem jím nebyl a ani být nechtěl. Vše co mám, vzniklo poctivou prací a je výsledkem sledování a naplňování vize, kterou jsem měl.
Osobně vnímám senátora jakožto jediného přímo voleného politika z daného území – v širším smyslu jako určitého „prezidenta“ dané oblasti. Takový prezident také nemá příliš pravomocí, ale má možnost se ptát a otevírat jistá společenská témata.
A právě v tom, pokud mi dáte svou důvěru, bude spočívat má práce. Jsem připraven být vaší neúnavnou hlásnou troubou na kraji, ministerstvech, státních institucích, a dalších místech.
Jsem připraven vyslechnout každého a pomoci tam, kde to bude možné. Rozhodně nechci být tradičním „ležákem“ v českém senátu. Naopak jsem přesvědčen že neformální role senátora je významná.
Program jsem si dovolil situovat do pěti hlavních cílů, které dle mého názoru jako jediné vedou k budoucnosti našeho kraje i země. Konkrétně jsem cíle specifikoval do svého desatera priorit, které budu postupně rozvádět v samostatných článcích, tak abyste se mohli dovědět více o mých postojích a názorech.

Desatero priorit

  1. Dopravní dostupnost a obslužnost regionu

Zlepšení dopravní infrastruktury i veřejné dopravy a snížení rizikových míst v dopravě

  1. Děti jsou budoucností a největší hodnotou národa

Podpora pracujících rodin i samoživitelů a samoživitelek s dětmi

  1. Podpora dostupného sociálního bydlení

Stát, potažmo obce musí mít nástroje, jak vytvořit prostupný systém bydlení, tak aby na sociálních dávkách nevydělávali spekulanti

  1. Zastavit znevýhodňování vyloučených lokalit

Stát musí přijít se systémem podpory smysluplných projektů pro ekonomické oživení v znevýhodněných regionech, jakými jsou Frýdlantsko a Českodubsko

  1. Spravedlivé příjmy pro města a obce

Problém není jen v rozpočtovém určení daní, ale i v podpoře místních firem

  1. Exekuce jako prostředek práva, ale ne k bohatnutí exekutorů

Exekuce musí plnit svůj primární účel, a to vymahatelnost práva. Rozhodně nemají vytvářet nesmyslné nezaplatitelné dluhy a armády lidí, kteří nemají žádnou motivaci pracovat, protože jim stejně všechno vezmou. Je třeba podpořit osobní finanční i trestně právní odpovědnost exekutora.

  1. Podpora podnikání

Snížení administrativní zátěže, úředníci musejí lidem pomáhat a ne se k nim chovat pansky nadřazeně

  1. Liberecko jako ideální cíl cestovního ruchu

Liberecko představuje neuvěřitelnou perlu pro cestovní ruch, ať už z pohledu přírodních zdrojů, sportu, nebo kulturního a historického dědictví. Je potřeba toto podporovat, propagovat a vytvořit odpovídající infrastrukturu.

  1. Ochrana kulturního dědictví

Dědictvím nejsou jen hrady a zámky, ale například i historické továrny, které jsou dnes velmi vzácné. Celé Liberecko je kolébkou průmyslové revoluce v Čechách a je třeba zastavit ničení technických památek.

  1. Životní prostřední a naše území jako dar, který musí zůstat i dalším generacím

Čisté životní prostředí, vzduch, který jde dýchat, voda, jež jde pít, zdravý les – to vše jsou hodnoty, které by po nás měly zůstat. Voda je národní poklad, má patřit všem a ne soukromým firmám. Nepřipustím také zabrání našeho území a jeho proměnu v důl nebo skládku zeminy z polského dolu a elektrárny.

Více se dozvíte zde:

https://www.facebook.com/Marek-V%C3%A1vra-1727895754165476/

http://www.marek-vavra.cz/pro-media/volebni-program/

174x122cm_vitrina_fugnerova_SRPEN-3

Marek Vávra

Marek Vávra (* 7. června 1975, Liberec) je liberecký podnikatel, který obnovil po 64 letech provoz frýdlantského pivovaru.

Absolvoval Střední průmyslovou školu stavební v Liberci. Po maturitě v roce 1993, nastoupil na rok studia Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v oboru Geologie, která zůstala životním koníčkem. Po absolvování prvního ročníku se vrátil v roce 1994 ke stavebnímu oboru a nastoupil na inženýrské studium ČVUT v Praze – Stavební fakultu do rozvíjejícího se oboru zaměřeného na IT a zároveň začal podnikat, jako fyzická osoba.

Ve čtvrtém ročníku v roce 1998 inženýrského studia studium přerušil a začal se naplno věnovat rozvíjejícímu se podnikání. Postupně k podnikání v oboru IT přidal činnost školicího střediska v rámci výuky práce na PC, výuky práce na CNC strojích a v poslední řadě i k výuce v oboru pivovarnickém (od roku 2014).

Od roku 2005 je ženatý, má 4 děti (2007, 2009, 2011, 2013). Svou sociální odpovědnost vůči společnosti se snaží naplnit nejen velkou rodinou, ale i záchranou technické památky, která by dnes již nestála.

Záchrana Zámeckého pivovaru Frýdlant, započala vyklízením zdevastovaných budov a základní záchrannou opravou střech v roce 2010. Následně v letech 2010-2014 byla opravena budova s číslem popisným 4073, kde v roce 2014 vznikla škola sládků a minipivovar s ročním výstavem 1200 hektolitrů piva. Postupně záchrana areálu pokračuje a jedná se tak o zachování českého kulturního dědictví nejen záchranou cenných industriálních budov, ale škola zachraňuje se tak kulturní dědictví předáváním znalostí generace sládků vyučených v pivovarech pod mistry řemesla z dob první republiky.

Další informace: http://www.marek-vavra.cz/pro-media/odkazy-v-mediich/

Pin It on Pinterest