liberecký krajMimořádného účelového investičního příspěvku ve výši 200.000 Kč se dočká Domov důchodců v Jindřichovicích pod Smrkem. Finance využije na akutní řešení havarijního stavu rozvodů vody. Poskytnutí příspěvku schválila Rada Libereckého kraje na svém zasedání dne 16. srpna 2016.

„Peníze domov nezbytně potřebuje na vyřešení havarijního stavu rozvodů vody v kotelně, která je umístěna v objektu domova. K havárii došlo v důsledku napojení rozvodů z jiného objektu, kde byly původní nahrazovány nerezovým materiálem, jejichž výměnu si také vyžádal havarijní stav. S ohledem na zvyšující se počet havárií je nutné, aby nedocházelo jen k částečnému řešení. Bude nezbytná rekonstrukce kompletních rozvodů a rovněž se neobejdeme bez výměny celé úpravny vody,“ vysvětluje nelehkou situaci jindřichovického domova Lenka Kadlecová, náměstkyně hejtmana pro sociální resort.

Dvousettisícový příspěvek poskytne Liberecký kraj z rozpočtu odboru sociálních věcí.

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
485226302 / 732765215

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest