fbpx

mostknadejiOrganizace Most k naději vznikla v roce 1995 registrací u MV ČR a její vznik byl motivován zhoršující se situací v oblasti zneužívání drog a nárůstu HIV/AIDS. Most k naději pod sebou sdružuje řadu sociálních služeb od kraje Ústeckého až po Liberecký.

Organizace se soustřeďuje především na sociální patologie typu závislostí a jejich dopadů na jednotlivce, rodiny, potažmo celou společnost, osoby ohrožené sociálním vyloučením, ubytování pro osoby vycházející z ústavních zařízení atd. Most k naději v Libereckém kraji zřizuje terénní programy pro osoby ohrožené drogou, K-centrum Liberec a K-centrum Česká Lípa, Dům na půl cesty Liberec a Program sociální prevence.

Na Frýdlantsku se můžete nejčastěji setkat s pracovníky terénních programů pro osoby ohrožené drogou. Tento pár lze potkat vždy ve středu a pátek od 13.00 do 18.00 hodin. Naše služby nabízíme osobám ohroženým závislostí, především na nealkoholových drogách. Služby jsou anonymní a bezplatné. Cílem je informovat klienty o rizicích spojených s užíváním drog, vést je k co nejbezpečnější aplikaci (výměna použitého injekčního materiálu za sterilní) a zároveň jim poskytovat takové služby, které vedou ke snížení nejen fyzických, ale i psychických a sociálních rizik. Dále je poskytováno screeningové testování na protilátky pohlavně přenosných chorob (HIV, hepatitida C, syfilis).

Tato služba má velký celospolečenský význam, neboť v rizikových komunitách je prováděna osvěta, jež pomáhá v prevenci šíření infekčních epidemií do širší veřejnosti. V rámci širší prevence jsou sbírány pohozené stříkačky přímo na ulici. Informace o nich se do střediska dostávají prostřednictvím telefonátů od občanů či přímo od zodpovědných klientů, kteří s Mostem k naději dlouhodobě spolupracují. V neposlední řadě organizace spolupracuje s rodiči osob ohrožených závislostí. Závislost není problém pouze jednotlivce, ale celých rodin, kterým jsou takto poskytovány cenné informace a podpora v nelehké životní situaci. Komunikace a informovanost širší veřejnosti zejména rodin osob užívajících drogy je nejlepším stavebním kamenem zdravé společnosti i proto jste naše pracovníky mohli potkat na místním hudebním festivalu Fryyfest, který navštívili s pojízdným stánkem.

Důležitým posláním terénních programů je též delegování klientů do návazných služeb. Nejbližší touto službou je pro velkou část frýdlantských klientů K-centrum Liberec, kde je již vhodnější prostor a čas pro komplexnější práci na řešení sociálně-patologických problémů klienta a následné směrování do léčebných zařízení.

Lukáš Ron
vedoucí terénních programů v Libereckém kraji
Most k naději, z.s.

logo Most k naději
 

Zdroj: Nové Město pod Smrkem

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close