02Pozemky pod zrušenou úzkorozchodnou tratí zvanou Heřmanička získají bezúplatným převodem obce svazku obcí Mikroregionu Frýdlantsko. Tato skvělá zpráva přišla v těchto dnech Mikroregionu Frýdlantsko od majitele trati, Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Nic už tak nestojí v cestě plánům, které počítají na části trati s návratem vlaku a na zbytku se vznikem zhruba desetikilometrové cyklostezky.

„Téměř by se dalo říci, že se neuvěřitelné stalo skutečností. Protože první žádost o převod pozemků pod bývalou úzkorozchodnou tratí Heřmanička odešla už před více než dvaceti lety,“ neskrývá nadšení starosta Frýdlantu Dan Ramzer. Budoucnost pozemků bude řešit společně s ostatními obcemi, jejichž katastrem zrušená trať vedla, tedy s Kunraticemi, Heřmanicemi a Dětřichovem.

Jejich společným cílem je vybudovat na jejím místě cyklostezku. „Počítá se s tím, že by cyklostezka měla asfaltový povrch. Původně byla sice ve hře i varianta stezky pouze se zpevněným povrchem, ale v současné době, kdy se rozrostl počet bruslařů na in-line bruslích nebo jezdců na kolečkových lyžích, nám přijde asfaltový povrch vhodnější. Využije ho více lidí,“ říká starosta Heřmanic a předseda Mikroregionu Frýdlantsko Vladimír Stříbrný. Pokud bude zima s dostatkem sněhu, bude cyklostezku možné upravit například i pro běžkové lyžování.

Před Frýdlantem, Kunraticemi, Heřmanicemi a Dětřichovem teď leží úkol navázat na úsilí o získání pozemků reálnou prací na cyklostezce. „Je potřeba zahájit projektovou přípravu a také začít shánět finanční prostředky. Náročnost projektu je totiž poměrně velká a přesahuje finanční možnosti všech čtyř partnerů. I proto jsme se dohodli, že půjdeme do projektu společně a pokusíme se získat finanční prostředky formou dotace. Jsem přesvědčen, že by se nám to mohlo povést v dohledné době. Tak, aby cyklostezka začala turistům sloužit do pěti, šesti let,“ podotýká starosta Frýdlantu Dan Ramzer. V plánu je také její osázení stromy. Vznikla by tak nejdelší alej na Frýdlantsku.

Cyklostezka by začínala na hranici katastru Frýdlantu a Kunratic a vedla dál po bývalé úzkorozchodné trati směrem na Heřmanice. V úseku na katastru Města Frýdlant se pak počítá s jiným využitím.

„Shodli jsme se na tom, že trať na katastru Frýdlantu přenecháme k užívání spolku Frýdlantské okresní dráhy, který by na ní rád obnovil vlakovou dopravu,“ doplňuje Dan Ramzer. Spolek Frýdlantské okresní dráhy (FOD) to vítá. „Naším snem je zachovat alespoň část Heřmaničky, i když to nebude lehké. Většina kolejí z tratě zmizela. Nicméně most a výtopna stojí a věřím, že se podaří získat peníze na navrácení svršků a kolejí na zbytek trasy. Tak, aby mohla úzkokolejka jezdit od nádraží ve Frýdlantě k bývalé zastávce u Frýdlantských strojíren,“ říká sekretář FOD Ladislav Crha. Spolek by na trati jezdil funkční lokomotivou, kterou disponuje. V současné době získal také provozuschopný vagón na úzkorozchodnou trať. V plánu má také dál provozovat železniční muzeum.

Na nepoužívané trati úzkokolejky Heřmanička by tak už v příštích letech mohly vzniknout nové atrakce, které by na Frýdlantsku podpořily cestovní ruch a nabídly by volnočasové vyžití místním obyvatelům.

Martina Petrášková

tisková mluvčí

Městský úřad Frýdlant tel.: 602 632 667

Pin It on Pinterest