O_kotlikove_dotace_bude_mozne_zadat_od_25._ledna_Liberecky_kraj_obcanum_rozdeli_celkem_135_mil._Kc_mVíce než tisícovka občanů z Libereckého kraje obdrží dotace určené na nové ekologické kotle na uhlí, biomasu, plyn nebo tepelná čerpadla. Požádali o finanční příspěvek v rámci kotlíkových dotací na výměnu starých kotlů. O něj mohou žádat od počátku letošního roku, kdy byl program Kotlíkové dotace v Libereckém kraji vyhlášen.

„V rámci programu Liberecký kraj rozdal více než 135 milionů korun mezi téměř 1.200 žadatelů,“ říká Vít Příkaský, člen rady kraje, jehož resort kotlíkové dotace vyřizuje.

V současné době odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje žádosti o dotaci z první vlny stále přijímá a doporučuje je radě kraje ke schválení do tzv. zásobníku projektů. „Z tohoto zásobníku jsou poté žadatelé postupně oslovováni k podpisu smlouvy, když někdo jiný odstoupí a rozhodne se projekt nerealizovat, nesplní podmínky na proplacení dotace nebo pokud bude projekt realizovat levněji, než původně předpokládal,“ vysvětluje radní Příkaský.

Finanční prostředky jsou sice zcela vyčerpány, ale Liberecký kraj požádal poskytovatele dotace, kterým je Ministerstvo životního prostředí ČR, o navýšení alokace pro první vlnu dotací. Pokud ministerstvo žádosti vyhoví, předpokládá se, že další peníze budou k dispozici na přelomu roku, kdy by měla být vyhlášena další výzva na přijímání žádostí o kotlíkovou dotaci. „Dodatečná alokace pak bude ve výši 14 mil. Kč. Podle podmínek Evropské komise bude možné z těchto finančních prostředků podpořit pouze pořízení zdrojů tepla, které využívají obnovitelné zdroje energie, to jsou kotle na biomasu a tepelná čerpadla,“ dodává radní.

logolink kotlíkové dotace

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest