Výrobce kabelové konfekce, systémové techniky a poskytovatel mechatroniky CiS system s.r.o. s výrobními stanovišti v Hejnicích a Novém Městě p. S. vyváží přibližně 90% své výroby do německy hovořících oblastí. Proto není překvapující, že firma klade velký význam na německy hovořící zaměstnance. Němčina platí ve společnosti CiS jako „firemní řeč“ a v celkové organizaci (s výjimkou výroby) se používá jako nejdůležitější cizí jazyk.

Proto bylo pro jednatele CiS systems s.r.o., pana Peter M. Wöllner samozřejmostí, že přijal pozvání německého a rakouského velvyslanectví ke zcela zvláštnímu obědu v Liberci.

V interview 19. října byl pan Wöllner společně s panem Dr. Knuth Nokem z Goethe-Institut Praha dotazován na důležitost německého jazyka v Česku.

Mezi velkým okruhem pozvaných hostů byli také ředitelé základních, středních a odborných škol z Liberce a z celého Libereckého kraje.

01

Foto: z.l.d.p. Thomas Motak, vedoucí kulturního referátu, Německé velvyslanectví Praha, Dr. Knuth Noke, Goethe Institut, Praha; Peter M. Wöllner, jednatel CiS systems s.r.o.; Nové Město p.S. © Goethe-Institut, Foto: Petr Machan

Goethe-Institut se už dlouho zaměstnává podporou znalostí němčiny žáků a absolventů v Česku. Znalost německého jazyka přispívá k posílení pozice žákyň a žáků na trhu práce a otevírá jim nové perspektivy.

Na otázku moderátorky, proč je důležité se učit německy, odpověděl pan Wöllner: „Nejdůležitějším obchodním partnerem Česka je Německo. Jak v exportu tak také importu. Do  takzvaných „DACH-zemí“ – (Německa, Rakouska a Švýcarska) vyváží Česko téměř 40% celkového exportu. Tímto jsou německy hovořící země nejdůležitějším zákazníkem Česka a může být pouze výhodou, když mluvíte řečí svého zákazníka.

V naší firmě CiS systems s.r.o. zde v Libereckém kraji vytváříme 600 pracovních míst, která jsou téměř ze 100% závislá na těchto německy hovořících zemích. V administrativních odděleních je proto našim firemním jazykem němčina. Naši zaměstnanci denně komunikují s našimi německy hovořícími zákazníky a dodavateli, ústně a písemně.

Německo, Rakousko a Švýcarsko se ale také stává pro mnoho Čechů stále atraktivnějším místem, kde tráví svoji dovolenou.

A v neposlední řadě vzkvétá nákup zboží u sousedů v blízkosti hranic, kde je mnoho výrobků výrazně levnějších a často je možné je koupit v lepší kvalitě.“

Pan Wöllner přímo vedením škol adresoval a vyjádřil prosbu, aby byl ve školách kladen větší zájem na praxi. Mnoho žáků má dobré základní znalosti německého jazyka, nedisponují však ale zkušenostmi z praxe. Mimo to by bylo z pohledu průmyslu žádoucí, aby byly v posledním roce jazykové výuky zprostředkovány také obchodní pojmy.

CiS, jakožto uznávaný značkový výrobce kabelové konfekce, systémové techniky a poskytovatel mechatroniky sází na trvalé koncepty, kvalitu, rychlost a spolehlivost služeb vůči svým zákazníkům. Z pohledu těchto zákazníků se CiS řadí mezi nejlepší na trhu. Zákazníci oceňují především aktivní přínos od CiS k jejich „total cost of ownership”, protože tímto přispívá CiS k jejich konkurenceschopnosti. Tuto špičkovou pozici chce CiS dále budovat v oblastech automatizace, automotiv, bankovnictví, strojírenství, medicínské techniky, řídící, měřící a regulační techniky, transportní a dopravní techniky, stejně jako v technologiích pro energetiku a v alternativních energetických technologiích.

CiS electronic GmbH, D-Krefeld

CiS automotive GmbH, D-Krefeld

CiS systems s.r.o., CZ-Nové Město p.S.

CiS automotive SRL, RO-Sibiu

Zdroj: CiS systems s.r.o.

Pin It on Pinterest