Při příležitosti GEMINI- konference na Krajském úřadu v Liberci byl pozván na přednášku Best-Praxis na téma „Vzdělávání“ jednatel společnosti CiS systems s.r.o., výrobce kabelové konfekce, z Nového Města pod Smrkem. Již v roce 2009 založila společnost CiS první Školu mistrů v České republice pro vzdělání či další vzdělávání svých vedoucích pracovníků ve výrobě.

cis

Foto: CiS systems s.r.o. Při příležitosti GEMINI-konference na Krajském úřadu v Liberci informuje Peter M. Wöllner, jednatel společnosti CiS systems s.r.o., o jeho zkušenostech s 1. Školou mistrů v České republice.

„GEMNI“ je společná iniciativa pro česko-německý pracovní trh orientovaná na profese překračující hranice a je podporovaná mimo jiné Ministerstvem školství, oddělení dalšího vzdělávání, a IHK Drážďany.

„Protože v České republice není duální vzdělávací systém jako v Německu, jsou mezi kvalifikací zaměstnanců veliké rozdíly. Na jedné straně jsou dobré technické univerzity, které poskytují pracovnímu trhu kvalifikovaně vzdělané inženýry, na straně druhé jsou odborné školy, které školákům zprostředkovávají převážně teoretické odborné znalosti.

Abychom tyto nedostatky omezili, rozhodl se CiS před lety, společně s dalšími německými společnostmi v regionu, zřídit vlastní Školu mistrů,“ vysvětluje pan Wöllner zaujatým posluchačům.

S podporou IHK v Drážďanech se mohla Technická Univerzita v Liberci stát partnerem pro tuto Školu mistrů, která nese jméno „1. Jizerskohorská škola mistrů“.

Celkem během 4 semestrů po dobu 14 týdnu a 112 vyučovacích dnů se předává zhruba 85% obsahu učiva německých průmyslových mistrů. Chybějících 15% není pro náš účel v České republice relevantní. Obsah učiva je rozdělen do 300 hodin techniky, 152 hodin organizace a 137 hodin vedení. Těchto téměř 590 hodin vykonají naši „studenti školy mistrů“ během pátečních odpolední a sobotních dopolední. Veškeré náklady nesou podniky, včetně učebního materiálu, a žáci tak investují pouze svůj volný čas.

Po úspěšném zakončení mistrovskou zkouškou obdrží studenti školy mistrů „mistrovský diplom“, který je podepsán Technickou Univerzitou v Liberci, IHK- Drážďany a jednatelem společnosti právě se účastnících firem. V Německu známý „mistrovský výuční list“ může být udělen po ukončení mistrovskou zkouškou bohužel jen v německém jazyce.

Naše absolventy po složení zkoušky nazýváme oficiálně „Meistr“ a tímto se také odlišují od, v České republice také nazývaných, „mistrů“, kteří nejsou specifičtí tímto know-how.

Od našich „Meistrů“ očekáváme, že se budou chovat nejen jako vedoucí síla ve výrobě, ale také jako magistři- tedy jako školitelé a jako loajální zaměstnanci. „Meister“ se stará o zájmy svých spolupracovníků, bezpečnost práce, produktivitu, kvalitu, péči o stroje a zařízení, dodržování termínů a průběžné tempo. On má na starosti redukci plýtvání a podporuje neustálý proces zlepšování.

S tímto náročným vzděláváním máme celkem dobré zkušenosti a můžeme všem podnikům v České republice doporučit, aby se zabývali tématem stálého rozvoje. 1. Jizerskohorská škola mistrů se nachází ve školicím středisku CiS v Hejnicích a je otevřena všem podnikům. CiS poskytuje zdarma koncept a prostory. Všechny ostatní náklady nese příslušný podnik sám.

CiS, jakožto uznávaný značkový výrobce kabelové konfekce, systémové techniky a poskytovatel mechatroniky sází na trvalé koncepty, kvalitu, rychlost a spolehlivost služeb vůči svým zákazníkům. Z pohledu těchto zákazníků se CiS řadí mezi nejlepší na trhu. Zákazníci oceňují především aktivní přínos od CiS k jejich „total cost of ownership”, protože tímto přispívá CiS k jejich konkurenceschopnosti. Tuto špičkovou pozici chce CiS dále budovat v oblastech automatizace, automotive, bankovnictví, strojírenství, medicínské techniky, řídící, měřící a regulační techniky, transportní a dopravní techniky, stejně jako v technologiích pro energetiku a v alternativních energetických technologiích.

TZ

Pin It on Pinterest