Ve dnech 2. – 4. 11. 2016 se v Olomouci a Prostějově uskutečnil již třetí ročník České herniologické konference, tradičně v prostorách hotelu NH Collection a na operačních sálech nemocnice v Prostějově.  Vlastní konferenci předcházel ojedinělý a první kurz svého druhu nazvaný Hernia basic, který má vytyčeno zaměření se na především mladou generaci chirurgů a naučit své frekventanty dokonalé anatomické znalosti partií typického výskytu kýlní problematiky a principům fyziologického operování.

nemocnice

Středa 2. 11. 2016 se nesla v duchu teoretického základu poskytnutého ve svých prezentacích velmi zkušeným anatomem LFUP Olomouc doc. MUDr. Stanislavem Laichmanem, CSc. doplněné názornou demonstrací získaného teoretického základu na pitevnách tamního Ústavu normální anatomie na kadaverech.

O druhou polovinu teoretického základu se postaral tým lektorů vedený prim. MUDr. Tomášem Burešem zaměřený na klinickou praxi chirurgického řešení kýlní problematiky. Zaznělo několik přednášek od prim. MUDr. Lukáše Kohoutka, MUDr. Petra Bystřického a MUDr. Davida Marka. Kurz byl zakončen možností praktického nácviku laparoskopického šití na trenažerech firmy STORZ pod vedením výše uvedených zkušených lektorů. Vyváženost mezi teoretickými přednáškami a praktickými demonstracemi s možností aktivního zapojení frekventantů zajistila zájem a pozornost během celého náročného kurzu.

Druhý den pokračoval dopoledne přednáškami produktových specialistů v hotelu NH Collection s důrazem seznámit účastníky kurzu Hernia basic s materiálovými možnostmi na trhu od různých výrobců se zaměřením na prezentaci vlastností, složení a uplatnění nabízených implantátů.

Samotná konference začala 3. 11. 2016 ve 12.30h zahájením v přítomnosti děkana LF UP Olomouc prof. MUDr. Milana Koláře, Ph.D. a prezidenta konference prim. MUDr. Adolfa Grygy, CSc.. U řečnického pultu se následně vystřídalo 16 přednášejících, kvalita a obsah sdělení byly opět na vysoké odborné i společenské úrovni. O tyto aspekty neodmyslitelně patřící ke každé vydařené konferenci se postarali významní hosté z domácí scény prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., zahraniční hosté Dr. Rui Soares DaCosta z Porta, zakladatel techniky ONSTEP pro léčbu tříselné kýly, a Dr. Ralph Lorenz z Berlína, víceprezidenta Německé herniologické společnosti.

Společenský program po skončení teoretické části konference dal akci především společenský rozměr s rozmanitými kuloárními diskuzemi všech 112 přihlášených účastníků konference.

Posledním pátečním dnem konference byla tradičně operativa přenášená live-přenosem přímo do hotelu NH z operačních sálů Nemocnice Prostějov s možností diskuze mezi operatéry a auditoriem. Praktická část konference vzbudila opět velký zájem a kromě aktivně se účastnících frekventantů přímo na operačních sálech bylo v sále hotelu NH přítomno přes 50 diskutujících kolegů.

nemocnice_prof

Celkový pohled na akci od prvního a revolučního kurzu Hernia basic s vazbou na IPVZ (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví) přes kvalitní odbornou a praktickou chirurgickou část lze vnímat opět velmi pozitivně a konstatovat, že herniologická problematika je a bude velmi důležitým tématem a náplní práce všeobecného chirurga.

Kurzy Hernia basic a na ně plánované navazující další stupně erudice mladých lékařů jsou nezbytným předpokladem k zorientování se na tomto poli chirurgické problematiky a k provádění zákroků podle standardizovaných metod včetně důsledného sledování operantů. Je výzvou dát herniologii v našich českých podmínkách směr a místo mezi dalšími důležitými chirurgickými diagnózami.

Další významnou odbornou akcí, kterou bude hostit a organizovat frýdlantská nemocnice je X. ročník setkání Mladých chirurgů pořádaný v hotelu Antonie dne 8. 12. 2016.

 

Za organizační výbor prim. MUDr. Lukáš Kohoutek

Pin It on Pinterest