oybin_20Obnova Křížové cesty na Křížovém vrchu, zmapování 50ti drobných památek na Frýdlantsku a vznik nových propagačních materiálů. To jsou cíle, které má Frýdlant v projektu Paměť v krajině Trojzemí, ve kterém je jedním z šesti partnerů. Vedle Frýdlantu se do něj zapojili ještě město Hrádek nad Nisou, Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou, město Žitava, obec Oybin a Společnost pro kulturní krajinu z. s., která je lead partnerem projektu. Foto: mp 

Projekt nazvaný „Paměť v krajině Trojzemí / Gedächtnis in der Landschaft des Dreiländerecks, 100260207“ má pomoci zachovat společné kulturní dědictví v Trojzemí, zejména na Frýdlantsku, Hrádecku a Žitavsku. Dosáhnout toho chce zmapováním drobných kulturních památek, které nejsou v Ústředním seznamu kulturních památek na území jednotlivých měst a obcí. Sedm z památek pak bude v rámci projektu také obnoveno. Následně se u nich počítá s vytvořením propagačních materiálů, které budou sloužit k podpoře cestovního ruchu. Vzniknout má také speciální webová aplikace.

Více se dočtete zde.

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest