zname_nejlepsi_knihovniky_a_knihovny_roku_v_libereckem_kraji_mediumCeny pro nejlepší knihovny, knihovnice a knihovníky, jako každý rok v předvánočním čase, udělovali v úterý 6. prosince v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Na slavnostní události se sešlo přes 70 knihovníků a zástupců obcí.  Ceny putovaly do Zahrádek, Rádla, Heřmanic, Poniklé, Lučan nad Nisou, Plavů a Liberce. 

Vyhlašovatelem soutěže o cenu „Nejlepší knihovna Libereckého kraje“ je Liberecký kraj ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou (KVK) v Liberci. Oceňovány jsou knihovny jednou za dva roky. Regionální organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) Libereckého kraje již popáté také předala ocenění „Knihovník / Knihovnice Libereckého kraje“.
„Říká se, že život v obci dělá škola a hospoda, ale podle mého názoru také knihovna. Je prostorem nejen pro vzdělávání a kulturu, ale i místem, kde se mohou lidé potkat a pohovořit. Dobré knihovny disponující většími prostory nenabízí pouze půjčování knih, ale mají i další rozměr a slouží jako výstavní prostory nebo zázemí pro setkávání spolků či pořádání akcí pro děti i dospělé. O to větší hodnotu má podpora obcí a měst směrem k těmto knihovnám,“ říká Květa Vinklátová, radní pověřená řízením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Do soutěže Nejlepší knihovna Libereckého kraje byly z každého okresu, v souladu s pravidly soutěže, nominovány tři knihovny. Z nich soutěžní komise složená ze zástupců z pověřených knihoven KVK v Liberci a Libereckého kraje vybrala čtyři vítězné knihovny.
Nominované knihovny:
Českolipsko:
•    Místní knihovna v Zahrádkách, knihovnice Ivana Cedrychová
•    Místní knihovna ve Stvolínkách, knihovnice Jindra Hejdová
•    Místní knihovna Dubá, knihovnice Lucie Heringová
Jablonecko:
•    Městská knihovna Lučany nad Nisou, knihovnice Zdena Lédlová
•    Obecní knihovna Rádlo, knihovnice Miroslava Černá
•    Městská knihovna Tanvald, knihovnice Valentyna Kubáčková, Martina Hejduková
Liberecko:
•    Místní lidová knihovna v Heřmanicích, knihovnice Ivana Čejková
•    Místní knihovna ve Svijanech, knihovnice Šárka Kalferstová
•    Místní knihovna ve Višňové, knihovnice Hana Ševčíková

Semilsko:
•    Městská knihovna Jaroslava Havlíčka Jilemnice, vedoucí knihovny Václava Zvelebilová
•    Místní knihovna v Poniklé, knihovnice Ludmila Višňáková
•    Místní knihovna v Mříčné, knihovnice Anna Větrovcová
Zástupci všech nominovaných knihoven převzali pamětní listy a drobné dary. Vítězné knihovny získaly diplom a odměnu ve výši 10.000 Kč.

Oceněné knihovny:
•    Místní knihovna v Zahrádkách, knihovnice Ivana Cedrychová
•    Obecní knihovna Rádlo, knihovnice Miroslava Černá
•    Místní lidová knihovna v Heřmanicích, knihovnice Ivana Čejková
•    Místní knihovna v Poniklé, knihovnice Ludmila Višňáková

Cena Knihovník / Knihovnice Libereckého kraje roku 2016 
Regionální organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků Libereckého kraje již popáté udělovala ocenění nejlepším knihovnicím/knihovníkům, kteří v uplynulém období dosáhli výjimečných výsledků v knihovnách Libereckého kraje, realizovali zajímavou aktivitu nebo se trvale věnovali činnostem, které přispěly k rozvoji obce nebo knihovnictví samotného.  Cílem a smyslem tohoto projektu je upozornit veřejnost na osobnosti, které za těmito aktivitami stojí a poděkovat jim za jejich práci.  Soutěž byla opět vyhlášena ve dvou kategoriích – Knihovník/Knihovnice roku a Celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji. Návrhy zasílali především knihovníci, nechyběly ani hlasy starostů jednotlivých obcí, kteří ukázali, že si dobré práce v knihovnách váží.
Knihovník/knihovnice roku 2016 za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji
Anna Lišková z Místní knihovny Plavy
Knihovník/knihovnice roku 2016 za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji
Zdena Lédlová z Městské knihovny v Lučanech nad Nisou
Knihovník/knihovnice roku 2016 Libereckého kraje za dlouholetou úspěšnou realizaci projektu „Děti čtou nevidomým dětem“ 
Radka Vojáčková – Krajská vědecká knihovna v Liberci

K tradičním pořadatelům akce patří Regionální organizaci Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) a Krajská vědecká knihovna v Liberci, v letošním roce opět připojil Liberecký kraj.

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
485226302 / 732765215

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest