Dozorčí rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s., schválila na svém jednání 16. prosince 2016 cenu vody (vodné a stočné) na rok 2017.

  Kč/m3 bez DPH Kč/m3 s 15% DPH
Dodávka pitné vody (vodné)   39,83  45,80
Odvádění a čištění odpadních vod (stočné)   49,71 57,17 
Celkem (vodné + stočné)          89,54        102,97

 

Pro koncového zákazníka dochází v roce 2017 k nárůstu ceny vodného o 5,87 Kč/m3 včetně DPH. U stočného naopak dochází k poklesu o – 0,78 Kč/m3 včetně DPH. Zákazníci, kteří platí vodné i stočné, tak v roce 2017 zaplatí o 5,00 Kč/m3 více.

„Pokud čísla aplikujeme na průměrnou čtyřčlennou rodinu, tak ta při průměrné spotřebě 146 m3 zaplatí za vodné měsíčně o 71 korun více, za rok tedy o 844 korun více. V případě, že rodina platí vodné i stočné, vzroste poplatek měsíčně o 61 korun, za rok jde o částku 730 korun,“ říká ředitel FVS, a.s. Ing. Petr Olyšar.

Hlavním a vlastně jediným důvodem zdražení ceny je započtení prostředků nutných k obnově vodovodů a kanalizací na Frýdlantsku. Do ceny vody byla zahrnuta první část těchto prostředků vyplývajících z valnou hromadou schváleného Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s., který počítá s roční částkou do obnovy přes 19 milionu korun. Na rok 2017 je v ceně zahrnuto jen něco málo přes 13 milionu korun. „Do vyšší ceny za vodné se opravdu promítají jen náklady nezbytné k obnově vodovodů a kanalizací na Frýdlantsku. Provozní náklady společnosti zůstaly i přes například 3% růst základních tarifních mezd pracovníků společnosti na stejné úrovni,“ vysvětluje Petr Olyšar.

Do zmíněné obnovy vodovodů a kanalizací by v roce 2017 mělo jít i díky akcionářům společnosti přes 22 milionů korun. V případě, že bude zahájena realizace projektu „Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok,“ pak rekordních 251 milion korun, zde především díky přiznané dotaci z Operačního programu životní prostředí ve výši přes 127 milionů korun.

I přes celkový růst ceny vody je pozitivní lehký pokles ceny stočného, ve kterém se kladně projevil počet nově připojených obyvatel na kanalizaci především v Hejnicích a Novém Městě pod Smrkem.

Ing. Petr Olyšar

ředitel

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

Zahradní 768

464 01 Frýdlant         

                             

 

 

 

Pin It on Pinterest