Sníženou spolehlivost a kvalitu poskytovaných služeb společnosti ČSAD Liberec, a.s. směrem k cestujícím řeší Liberecký kraj od konce minulého roku. Dopravce nemá k dispozici požadovaný počet vozidel a ani personální situace uvnitř firmy není stabilní. Kraj, který má s dopravcem uzavřenou smlouvu na zajištění veřejné autobusové dopravy a službu platí, požaduje okamžitou nápravu.

„Kvůli neplnění smluvních povinností ze strany dopravce a stížnostem cestujících na opakovaně nevypravené spoje jednáme od konce prosince loňského roku s vedením společnosti. Požadujeme, aby byla tato situace okamžitě napravena. Není možné, aby autobus, který má podle jízdního řádu jet, na zastávku vůbec nedorazil a cestující se nedostali do zaměstnání, škol nebo k lékaři,“ říká Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Hlavními důvody neplnění povinností je podle dopravce havarijní poškození 10 % autobusů kvůli zhoršeným klimatickým podmínkám a pracovní neschopnost vyššího počtu řidičů a řidiček společnosti.

V případě komplikací se zajištěním dopravní obslužnosti v Libereckém kraji se cestující mohou obracet na centrální dispečink veřejné dopravy, tel: 704 702 000 (funguje denně od čtyř hodin ráno do půlnoci).

V období platnosti jízdních řádů 2016/2017 má dopravce pro Liberecký kraj zajišťovat rozsah cca 3,75 mil. km, odhad výše kompenzace (bez navýšení o mzdové vícenáklady) činí cca 63 mil. Kč.

Liberecký kraj má s dopravcem uzavřenou Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě pro přechodné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Sever. Tuto smlouvu je kraj oprávněn vypovědět, pokud se dopravce dopustí podstatného porušení svých povinností uvedených ve smlouvě. „Od prosince 2016 dopravce nezajistil některé spoje zejména v oblasti Chrastavska a Hrádecka. Jestliže bude společnost své povinnosti přes výzvu k nápravě znovu porušovat, můžeme smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou čtyři měsíce,“ uvádí náměstek Pieter.

Korid LK, koordinátor veřejné dopravy v kraji, již stanovil některé oběhy vozidel, na které ČSAD Liberec kapacitně nestačí. Tyto výkony by Liberecký kraj mohl zajistit prostřednictvím jiných dopravců formou objednání výkonů do výše 10 %. „Oslovili jsme již dopravce zahrnuté do systému IDOL s tím, za jakých podmínek jsou schopni část výkonů za ČSAD Liberec zajistit. Po předběžném prověření by bylo možné výkony pro cca deset až dvacet vozidel zajistit v horizontu 3 – 4 týdnů,“ dodává Pieter.

Liberecký kraj je připraven řešit i dopady nařízení vlády ohledně mezd pro řidiče autobusů. Navýšení rozpočtu rezortu dopravy o částku 60 mil. Kč, která je na toto pokrytí určena, bude projednávat lednové Zastupitelstvo Libereckého kraje. Současně se zastupitelé budou zabývat navrženým postupem k úpravě ceny dopravního výkonu na rok 2017. „Včerejší jednání hejtmanů s panem premiérem považuji za úspěšný krok k dohodě. Do konce února bychom měli vědět, jak vláda přispěje krajům na navýšení ceny za autobusovou dopravu. Jsme připraveni uzavřít s dopravci potřebné dodatky ke smlouvám,“ uzavírá hejtman Martin Půta.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest