Město Frýdlant odstartovalo možnost pro stánkaře přihlásit se k účasti na trhu během Valdštejnských slavností 2017. Ty se ve Frýdlantě uskuteční tradičně třetí květnový víkend, tedy od 19. do 21. května 2017.

Závaznou přihlášku k účasti na trhu při Valdštejnských slavnostech 2017 najdete zde. Její součástí jsou i povinné přílohy, jako výpis ze živnostenského rejstříku, fotografie prodejního stánku, zařízení a příslušenství, seznam nabízeného sortimentu a fotografie oblečení prodejce a obsluhy.
Dále je důležité vědět, že:
– pořadatel, tedy Město Frýdlant, si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku jakéhokoliv zájemce bez udání důvodu
– informaci o kladném vyřízení přihlášky lze najít na stránkách www.valdstejnske-slavnosti.cz, kde si mohou jednotliví trhovci účast na slavnostech ověřit
– zájemci o účast na slavnostech, i včetně těch, co poslali přihlášku, nejsou-li uvedeni na těchto stránkách, se pokládají za odmítnuté. Pořadatel nebude přijatým ani odmítnutým uchazečům zasílat vyrozumění

Organizační řád tržnice, včetně důležitých informací a kontaktů najdete zde.

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest