fbpx

Zvýšit zájem mladých lidí o odvětví zemědělství a představit jej jako perspektivní obor. S takovým cílem přichází mezi studenty zástupci jednoho z největších a nejúspěšnějších zemědělských podniků Libereckého kraje, ZOD Brniště.

To už několik let úspěšně spolupracuje se Střední školou hospodářskou a lesnickou ve Frýdlantu, kde spolu s Libereckým krajem podporuje žáky zemědělských oborů nejen formou stipendia, ale umožňuje jim i vykonávat odborné praxe ve svých moderních provozech. Po úspěšném ukončení školy nabízí absolventům široké možnosti uplatnění jako zaměstnancům nebo jako soukromě hospodařícím zemědělcům formou programů podpory mladých zemědělců.

Odborníci z Brniště se proto vypravili mezi studenty zemědělské školy a pro žáky učebních oborů Zemědělec-farmář a Opravář zemědělských strojů a studijního oboru Agropodnikání uspořádali zajímavou přednášku o zemědělství. „V úvodu přednášky pohovořil předseda představenstva ZOD Brniště Petr Kubíček o historii, současnosti i perspektivami rozvoje družstva a vzápětí se zaměřil na zemědělství jako celek. Ve své prezentaci ho představil jako moderní a perspektivní odvětví hospodářství, které v současnosti stejně jako jiná odvětví zažívá velký rozmach technologií,“ popsala Alena Dvořáková, ředitelka Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu. Přiblížil zemědělství jako moderní a rozvíjející se obor. Samozřejmostí v zemědělství už jsou stroje navigované systémem GPS, zavádějí se dojicí automaty řízené počítačem, kam si kráva sama dojde a nechá se podojit, v Americe už se zkouší řízení zemědělské výroby pomocí dronů. „Zkrátka zemědělství dávno není špinavá dřina jako dřív, dnešní zemědělci dělají těžkou práci moderními stroji řízenými pomocí tlačítek a joysticků a lopatou nebo vidlemi se ohánějí jenom minimálně. Vzhledem ke stoupajícímu počtu obyvatel na zemi a současnému snižování výměry zemědělské půdy i probíhajícím klimatickým změnám je zřejmé, že zemědělství bude i nadále získávat na důležitosti a bude stále potřebovat mladé a perspektivní zaměstnance,“ zdůraznil Petr Kubíček.

Se žáky a studenty studijního oboru Agropodnikání se zástupci ZOD Brniště sešli na neformálním obědě, kde v uvolněné atmosféře odpovídali na různé dotazy o možnostech praxe, prázdninových brigád, programů podpory mladých zemědělců, dalšího zaměstnání a jak jinak, i na výši platu.

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
485226302 / 732765215

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close