Zvýšit zájem mladých lidí o odvětví zemědělství a představit jej jako perspektivní obor. S takovým cílem přichází mezi studenty zástupci jednoho z největších a nejúspěšnějších zemědělských podniků Libereckého kraje, ZOD Brniště.

To už několik let úspěšně spolupracuje se Střední školou hospodářskou a lesnickou ve Frýdlantu, kde spolu s Libereckým krajem podporuje žáky zemědělských oborů nejen formou stipendia, ale umožňuje jim i vykonávat odborné praxe ve svých moderních provozech. Po úspěšném ukončení školy nabízí absolventům široké možnosti uplatnění jako zaměstnancům nebo jako soukromě hospodařícím zemědělcům formou programů podpory mladých zemědělců.

Odborníci z Brniště se proto vypravili mezi studenty zemědělské školy a pro žáky učebních oborů Zemědělec-farmář a Opravář zemědělských strojů a studijního oboru Agropodnikání uspořádali zajímavou přednášku o zemědělství. „V úvodu přednášky pohovořil předseda představenstva ZOD Brniště Petr Kubíček o historii, současnosti i perspektivami rozvoje družstva a vzápětí se zaměřil na zemědělství jako celek. Ve své prezentaci ho představil jako moderní a perspektivní odvětví hospodářství, které v současnosti stejně jako jiná odvětví zažívá velký rozmach technologií,“ popsala Alena Dvořáková, ředitelka Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu. Přiblížil zemědělství jako moderní a rozvíjející se obor. Samozřejmostí v zemědělství už jsou stroje navigované systémem GPS, zavádějí se dojicí automaty řízené počítačem, kam si kráva sama dojde a nechá se podojit, v Americe už se zkouší řízení zemědělské výroby pomocí dronů. „Zkrátka zemědělství dávno není špinavá dřina jako dřív, dnešní zemědělci dělají těžkou práci moderními stroji řízenými pomocí tlačítek a joysticků a lopatou nebo vidlemi se ohánějí jenom minimálně. Vzhledem ke stoupajícímu počtu obyvatel na zemi a současnému snižování výměry zemědělské půdy i probíhajícím klimatickým změnám je zřejmé, že zemědělství bude i nadále získávat na důležitosti a bude stále potřebovat mladé a perspektivní zaměstnance,“ zdůraznil Petr Kubíček.

Se žáky a studenty studijního oboru Agropodnikání se zástupci ZOD Brniště sešli na neformálním obědě, kde v uvolněné atmosféře odpovídali na různé dotazy o možnostech praxe, prázdninových brigád, programů podpory mladých zemědělců, dalšího zaměstnání a jak jinak, i na výši platu.

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
485226302 / 732765215

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest