fbpx

V souvislosti s aktuální situací v oblasti výskytu ptačí chřipky přichází oddělení krizového řízení odboru kanceláře hejtmana Libereckého kraje s postupem, který je třeba při nálezu volně žijícího uhynulého ptactva zachovat. Při nálezu uhynulého volně žijícího ptactva je zapotřebí, aby nálezce kontaktoval v první řadě krajskou veterinární správu na telefonním čísle 720 995 207, 485 246 691 nebo 775 869 078. Ne však hasiče, jak se někdy děje.  

Pracovník krajské veterinární správy nález vyhodnotí z hlediska rizika ptačí chřipky a rozhodne o dalším postupu, spočívajícím buď v přímé likvidaci uhynulého ptáka místně příslušným úřadem (jako každého jiného uhynulého zvířete na území obce nebo města) nebo spočívajícím ve výjezdu inspektora krajské veterinární správy na místo nálezu (v případě odběru uhynulého ptáka na vyšetření ve veterinárním ústavu). „Inspektor krajské veterinární správy následně rozhodne o případné potřebě součinnosti s Hasičským záchranným sborem, jejichž jednotky prostřednictvím operačního střediska HZS povolá,“ vysvětluje vedoucí oddělení krizového řízení Krajského úřadu Libereckého kraje Mgr. Rudolf Broulík.

Z uvedeného postupu proto vyplývá, že není vhodné, aby veřejnost, obecní či městské úřady aktivovaly dobrovolné hasičské jednotky, případně profesionální hasičské jednotky, jelikož řada jejich výjezdů může být zcela zbytečná.

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest

Share This
X
X