Investice do silniční sítě se projevily v posledním zpracovaném hodnocení stavu vozovek silnic a mostů v majetku Libereckého kraje. Na více než 88 kilometrech byly vloni provedeny celoplošné opravy, snížila se také délka havarijních úseků o 144 kilometrů. Z poslední zpracované analýzy vyplývá, že k výraznějšímu zlepšení došlo především na silnicích III. tříd. Jedná se o nejlepší výsledky od roku 2011. V loňském roce kraj do rekonstrukcí svých silnic investoval 404,5 mil. Kč, dalších 294,5 mil. Kč vynaložil na jejich běžnou a zimní údržbu.

„Výrazně se nám podařilo zlepšit kvalitu silnic III. tříd, klesl počet havarijních úseků a naopak se zvýšil počet výborných. Průměrná známka stavu povrchů vozovek III. třídy je 3,32 což znamená oproti roku 2015, kdy hodnota činila 3,53, velké zlepšení. Snížily se nám délky havarijních a nevyhovujících úseků o 71 km a o 69 km narostly úseky ve stavu výborném,“ uvádí Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Za poslední roky se postupně k lepšímu mění také stav povrchů vozovek II. tříd, zejména u hlavních tahů. Jejich průměrná známka je aktuálně sice 3,04, což je oproti roku 2015, kdy známka byla 2,96, mírné zhoršení, ale při délce 489 km se nejedná o dramatický pokles. „Zhruba na 18 km jsme opravami snížili délky havarijních úseků,“ říká Pieter.

V rámci porovnání celorepublikového průměru (10 krajů využívání systém hospodaření s vozovkou), má Liberecký kraj 40 % úseků silnic II. třídy v havarijním nebo nevyhovujícím stavu (průměr v ČR činí 52 %). U silnic III. třídy má Liberecký kraj 50 % úseků silnic III. třídy v havarijním nebo nevyhovujícím stavu (průměr v ČR činí 63 %).  Ze součtu stavu povrchů vozovek silnic II. a III. třídy vyplývá, že průměrná známka 3,25 je nejlepší od roku 2011.

Více se dočtete zde.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest