Cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti osob bez práce, a také aktivizace ekonomicky neaktivních osob ve věku nad 50 let, se zdravotním postižením a mladých ve věku 15 – 24 let s primárním zaměřením na osoby předčasně opouštějící vzdělávací systém. Předpokládá se zapojení zhruba 600 osob z těchto cílových skupin během 18 měsíců.

Projekt se specializuje na individuální práci s klienty z výše zmíněných skupin. Zároveň, s pomocí specialisty trhu práce je cílem pro jeho účastníky vyhledávat pracovní místa. Přináší také inovativní prvek, kterým je speciální poradce pro skupinu 15 – 24 let, který bude aktivně pracovat s touto velmi ohroženou skupinou. Do této aktivity je především zapojen jeden z partnerů projektu, Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, p.o.

Aktivity probíhají v rámci celého Libereckého kraje, byla vytvořena kontaktní místa pro účastníky ve všech čtyřech okresech. Dalšími partnery, kteří jsou zapojeni do probíhajících aktivit i těch budoucích jsou MOST KE VZDĚLÁNÍ – BRIDGE TO EDUCATION, z.s., Sdružení TULIPAN, z.s., Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou a Úřad práce České republiky.

V současné době probíhá ve spolupráci s Úřadem práce ČR – krajská pobočka Liberec, první kolo výběrů účastníků. K dnešnímu datu vstoupilo do projektu 68 osob.

TZ PZLK, Markéta Pavlíčková

Pin It on Pinterest