Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje (ZZS LK) ve spolupráci s Libereckým krajem spustila finální fázi projektu „AED pro Liberecký kraj.“ Po kraji bylo mezi profesionální i dobrovolné jednotky hasičů a policisty rozmístěno 36 automatických externích defibrilátorů (AED), na jejichž nákup poskytl dotaci 2.050.000 Kč Liberecký kraj.

Tento život zachraňující přístroj, nezbytný pro obnovu srdeční akce, se tak dostane k pacientovi o několik cenných minut dříve. Proškolení hasiči či policisté budou od 6. 3. 2017 vysíláni k pacientům s prokázanou náhlou zástavou oběhu (NZO) v případech, kdy se dostanou na místo události rychleji než posádky ZZS LK. Pro člověka s NZO se tak zvýší šance na přežití, a to i přežití bez viditelných následků, o přibližně 10%.

Již téměř 2 roky pracuje vedoucí operátor ZZS LK, Petr Matějíčka, společně se svým týmem na projektu nazvaném „AED pro Liberecký kraj“. Podobné projekty již fungují v Jihomoravském a Ústeckém kraji. Jimi se autor inspiroval. „Podstatou tohoto projektu není snaha záchranné služby přesunout část svých povinností na ostatní složky IZS. Naší snahou je, zvýšit šance jednotlivců na přežití při vzniku náhlé zástavy oběhu. To vše díky ochotě a možnostem dalších složek IZS,“  řekl k projektu Matějíčka.

Zcela zásadní roli hraje při poskytování první pomoci u pacientů s NZO podání defibrilačního výboje. Ten má změnit porušený srdeční rytmus na rytmus tzv. normální. K tomu slouží zmíněný defibrilátor. Vytvořením sítě tzv. First responderů z řad policistů a hasičů se zkrátí doba, která uplyne od vzniku zástavy oběhu do podání 1. defibrilačního výboje, o přibližně 5 minut. Podstatné je to v místech Libereckého kraje, kde je nejbližší posádka ZZS LK ve vzdálenější obci nebo je místní posádka na jiném výjezdu a dojíždí tak záchranáři z jiného stanoviště. S tímto způsobem spolupráce mají již dvojí pozitivní zkušenost městští strážníci v Novém Boru.

„V Libereckém kraji dojde přibližně k 400 NZO za rok. Průměrná dojezdová doba našich posádek na místo události je 8-9 minut od zavolání. Jsou ale místa, kde je tato doba nad 10 minut (v Libereckém kraji se to týká  cca 40% případů). S každou minutou se však rapidně snižuje šance na přežití člověka postiženého NZO o 7-10%!“ vysvětlil Matějíčka.

Liberecký kraj poskytl na projekt částku 2 050 000 Kč, za kterou nakoupila ZZS LK 36 přístrojů AED.

Všichni, kdo jsou do projektu zapojeni, prochází v současné době důkladným školením. Vedou je lektoři z řad záchranářů ZZS LK. Hasiči i policisté se během školení seznámí se základními teoretickými poznatky o resuscitaci (tedy oživování) dospělého i dítěte, s používáním přístroje AED a v neposlední řadě si každý prakticky vyzkouší provádění resuscitace. Těchto školení proběhlo již 9, další jsou připravována a probíhají téměř každý den. Jen takto proškolení First respondeři jsou pak zakomponováni do operačního programu ZZS a až od té chvíle jsou o výpomoc žádáni.

Projekt 6. 3. 2017 slavnostně spustil hejtman Libereckého kraje, Martin Půta. Ten jeho vznik od počátku sleduje a podporuje.

TZ ZZS LK

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
485226302 / 732765215

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest