JSDH Hejnice je nově vybavena – Automatizovaným externím defibrilátorem (AED). V pondělí 6. 3. 2017 jsme s velitelem naší jednotky Jirkou Šimonem převzali na krajském úřadě v Liberci nový Automatizovaný externí defibrilátor (AED), který bude ve výbavě JSDH Hejnice.

Sbor dobrovolných hasičů Hejnice byl v závěru roku 2016 zařazen do projektu Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Tento projekt si klade za cíl, aby při záchraně osob, u kterých došlo k významné poruše srdečního rytmu, byla co nejdříve zahájena resuscitace, popř. byla provedena defibrilace pomocí defibrilátoru. Z tohoto důvodu se zúčastnili členové naší jednotky potřebného školení o resuscitaci a školení na obsluhu defibrilátoru, přímo pod vedením lektorů ze Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Projekt pořízení AED se pochopitelně netýká pouze naší jednotky. V rámci Libereckého kraje, došlo k pořízení celkem 36 ks takovýchto přístrojů, které budou rozděleny mezi jednotky HZS Libereckého kraje v rámci příslušných územních odborů (celkem 9 ks), složky Krajského ředitelství PČR Libereckého kraje (9 ks) a vybrané jednotky SDH obcí (18 ks).

Již po 5 minutách od vzniku náhlé srdeční zástavy totiž dochází k nezvratnému poškození mozkových buněk. Zákonem stanovená dojezdová doba pro týmy Zdravotnické záchranné služby je 20 minut. I když týmy ZZS dojíždějí k pacientům průměrně do 8 minut, je tato doba pro život pacienta rozhodující, pokud na místě není poskytována laická první pomoc. Defibrilace je jedním z postupů neodkladné resuscitace a podstatně zvyšuje její následnou úspěšnost. Jestliže je defibrilace provedena okamžitě po srdeční příhodě, je šance na přežití až 94%, za 5 minut 50 %, a za 12 minut už jen 25 %.

Jak naši hasiči, tak záchranná služba budou v případě potřeby vysílány společně. V okamžiku, kdy na místo dorazí tým ZZS a naše jednotka již resuscitaci provádí, tak si ZZS pacienta okamžitě přebírá. Důvodem vzniku tohoto článku je také naše snaha seznámit občany se skutečností, že pokud volají na tísňovou linku 155 a ohlásí případ se zástavou srdce, mohou na místo přijet dříve hasiči než tým ZZS,, a to s jediným cílem – poskytnout člověku se srdeční zástavou resuscitaci, v případě potřeby jej defibrilovat a tím se pokusit zachránit lidský život.
Shodným přístrojem jsou na Frýdlantsku vybaveny jednotky Nové Město p.Sm., Jindřichovice, Višňová, Heřmanice.

Pořízení automatizovaných externích defibrilátorů bylo zajištěno z prostředků Libereckého kraje.
Článek byl lehce upraven pro potřeby JSDH Hejnice a děkuji za jeho výstižný obsah veliteli JSDH Jindřichovice p. O. Novotném.

Zdroj: Město Hejnice

Pin It on Pinterest