Vážení rodiče, milé děti,

přijměte naše pozvání k zápisu do 1. ročníku základní školy v Rapenavě, který se bude konat v pondělí 3. dubna 2017 od 16.00 do 18.00 hodin v budově 1. stupně základní školy na sídlišti v Moskevské ulici.

Zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a dětí, které měly v tomto školním roce odklad školní docházky.

K zápisu si prosím vezměte rodný list Vašeho dítěte a občanský průkaz.

(případně další doklady o dítěti – rozhodnutí o odkladu školní docházky, doporučení školského poradenského zařízení apod.)

Informace o odkladu školní docházky:

V letošním roce dochází ke změně v podávání žádostí o odklad školní docházky. Žádosti o odklad povinné školní docházky podává zákonný zástupce písemně v době zápisu. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře (nebo klinického psychologa).

Těšíme se na Vaši účast!

učitelé ZŠ a MŠ Raspenava

použity fotografie ze zápisu v roce 2016

Zdroj: Město Raspenava

Pin It on Pinterest