Ocenění za odvahu při záchraně osob si ve čtvrtek 16. března 2017 převzali v obřadní síni radnice hned tři muži. Dva strážníci městské policie Liberec – Pavel Ratajský a Martin Roušal a šestiletý chlapec Vojtěch Stýbal. Všichni měli obrovský podíl na tom, že požár bytu v Sídlištní ulici ve Frýdlantě neskončil 3. března 2017 tragédií. 

K události, která naštěstí skončila pro všechny aktéry šťastně, došlo v pátek 3. března 2017 krátce po jedné hodině odpolední. K popisu situace nejlépe poslouží upravená citace oznámení Městské policie Liberec:

“Dne 3.března ve 13:10 hodin oznámila zaměstnankyně MěÚ paní Bucharová, že se nachází na sídlišti v ulici Sídlištní kde zpozorovala, že ze třetího patra jednoho panelového domu vychází z oken kouř. Hlídka MPL Frýdlant na místě ve 13:12 hodin zjistila, že skutečně z oken uvedeného panelového domu vychází hustý černý dým. Hlídka proto vyběhla do třetího patra domu, kde zjistila, že se na chodbě v bytě nacházejí osoby a to pan STÝBAL a jeho žena, kteří se snažili požár uhasit a dále i jejich vnuk Vojtěch STÝBAL, který se nacházel rovněž na chodbě bytu. Všechny uvedené osoby vyvedla hlídka MPL ze zakouřených prostor bytu na čerstvý vzduch sousedního balkónu. Následně ve 13:13 hodin oznámila operačnímu středisku Městské Policie Liberec, že se nachází v ul. SÍDLIŠTNÍ, kde došlo k požáru bytu ve 3. patře domu a požádala o výjezd hasičského záchranného sboru a RZS na místo. Dále bylo vyrozuměno operační středisko HSZ, kterým bylo sděleno, že již k požáru jedou.

Hlídkou Městské policie Liberec bylo na místě zjištěno, že k požáru došlo v pravé místnosti vedle kuchyně odkud vycházel kouř a byly vidět plameny. Hlídka MPL na místě před příjezdem HZS v zakouřeném prostoru provedla uhašení požáru v místnosti a to pomocí požární hadice z chodbové požárního hydrantu. Dále hlídka MPL použila k dohašení ohnisek požáru ještě ruční hasicí přístroj z vozidla městské policie a provedla odvětrání místnosti a celé budovy. Před hašením hlídka MPL vypnula přívod el. proudu do bytu jističem na chodbě. Ve 13:20 hodin na místo přijela i vozidla HZS jejichž posádka pomocí termokamery provedla lokalizaci skrytých ohnisek a jejich dohašení. Provedenými úkony ke zjištění skutečného stavu věci bylo zjištěno, že v době požáru muž i žena spali v obývacím pokoji a požár zjistil jejich vnuk, který je vzbudil. K požáru došlo pravděpodobně při závadě na elektroinstalaci mrazáku.

Všechny osoby nacházející se v bytě, které se nadýchaly kouřových zplodin byly předány k ošetření RZS a vzhledem k tomu, že se i hlídka MP při hašení požáru a záchraně osob nadýchala kouře, byla vyšetřena lékařem Rychlé záchranné služby. Muž i jeho žena byli převezeni sanitním vozidlem RZS do nemocnice Liberec k podrobnějšímu vyšetření, jejich vnuk byl předán po ošetření do domácí péče matce. Hlídka MPL Frýdlant po ošetření pokračovala dále ve výkonu služby bez zjevné újmy na zdraví. V průběhu ošetřování zraněných se na místo dostavil i starosta Města Frýdlant pan Dan Ramzer, kterému byly sděleny veškeré informace o události. Ke zranění zasahujících strážníku nedošlo.”

Tolik popis události, která vypovídá o nasazení strážníků a jejich pohotovosti, díky kterým byl požár bytu uhašen ještě před příjezdem hasičů.  Příběh Stýbalových má ale ještě jednoho hrdinu, a sice šestiletého vnuka Stýbalových, který s nimi v době požáru byl v bytě. Jakou úlohu právě on sehrál, popisuje jeho matka, Iveta Stýbalová: “Vojtu přivedli prarodiče toho dne po obědě ze školky a vlastně si tím nevědomky zachránili život. Babička s dědou totiž byli v době, kdy v místnosti za kuchyní začalo hořet, na druhé straně bytu a odpočívali. Vůbec netušili, co se tam děje. Kouř nebyl v té části bytu vůbec cítit. Naštěstí Vojta to objevil a zachoval chladnou hlavu. Běžel za babičkou a na požár ji upozornil. Jsem na něj nesmírně pyšná, že si uvědomoval co se děje a skvěle reagoval,” vypráví.

Stýbalovi se byt snažili sami hasit, když ale zjistili, že je to nad jejich síly, odešli na chodbu. Zbytek příběhu je již znám z hlášení městské policie.

“Všichni tři si opravdu ocenění zaslouží. Malý Vojta své prarodiče téměř jistě zachránil od smrti udušením, protože když člověk spí, kouř ho neprobudí. Známe řadu případů, kdy lidé při požáru zemřeli právě proto, že spali a udusili se. A naši strážníci si zase pochvalu a ocenění zaslouží za to, že ani na chvíli nezaváhali a vrhli se hasit místnost, ze které šlehaly plameny. Ono to vypadá jako samozřejmost, pomoci při požáru, ale samozřejmé to není. Člověk se nemůže naučit jednat v kritickou chvíli jako hrdina, s tím se musí narodit,” podotkl ředitel Městské policie Liberec Mgr. Ladislav Krajčík, který byl slavnostnímu předání ocenění také přítomen.

Stejně na věc nahlíží i starosta Frýdlantu Dan Ramzer. “Myslím si, že hrdinství by mělo být samozřejmou součástí lidského bytí. Ale bohužel tomu tak vždycky není. Proto je správné, že když se projeví a ukáže, měli bychom ho odměnit. Rada města rozhodla o tom, že každému z hrdinů věnujeme jako poděkování něco na památku. Malý Vojta dostal velké lego, policisté pak náramkové hodinky. Všichni si také odnesli pamětní medaili s Albrechtem z Valdštejna a upřímné poděkování,” uzavřel.

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest