Věděli jste, že oleje a tuky z fritovacích hrnců či pánví patří do děleného sběru odpadu, nikoliv do kanalizace, protože vylité do kanalizace způsobují zanášení potrubí a problémy při čištění odpadních vod?

Oleje a tuky sebrané odděleně, jsou po vytřídění recyklovány a používány např. při výrobě biopaliv či ekologických maziv. A proto nabízíme bezpečné a ekologické řešení pro nakládání s použitými potravinářskými oleji a tuky. Zdarma můžete olej odevzdat na sběrném místě v našem městě, v areálu Střediska služeb, kde je lze odevzdat v době pondělí až pátek od 7.00 do 15.00 hodin.

Upozornění: Použité potravinářské oleje a tuky musí být předávány buď v pevných obalech, např. PET lahvích, nebo uzavíratelných tetrapakových obalech (od mléka či jiných nápojů). Nebo lze oleje a tuky vylít do sběrné nádoby a vlastní obal si opět odnést na další použití.

Středisko služeb Hejnice, Hejnice čp. 466, tel: 482 322 106, 733 532 449, e-mail: sluzby@mestohejnice.cz

Zdroj: Město Hejnice

Pin It on Pinterest