KRAJ – V závěru minulého týdne proběhla další dopravně bezpečnostní akce na území Libereckého kraje, nyní ve spolupráci s pracovníky Správy železniční dopravní cesty. 

V minulých dnech probíhala na železničních přejezdech a železničních stanicích napříč Libereckým krajem společná akce policistů a zástupců správy železniční a dopravní cesty. Hlídky dopravní policie byly dislokovány například v Turnově v ulici Nad Perchtou, v Sedmihorkách, Jablonci nad Nisou v ulici Vodní, Rychnově u Jablonce nad Nisou, ale také v Zákupech u České Lípy, v Jablonném v Podještědí, Liberci v ulici Doubská, ale i ve Frýdlantu nebo například v Řasnici u Frýdlantu.

Při plánování akce byly zohledněny především ty železniční přejezdy, na nichž v minulosti došlo k dopravním nehodám, nebo na kterých jsou ze strany policie registrovány případy páchání protiprávních jednání. Tato exponovaná místa byla konzultována a navržena ve spolupráci s pracovníky Správy železniční a dopravní cesty.

Dopravními policisty, v rámci akce probíhající u železničních přejezdů, byla využívána služební vozidla určená zejména pro tzv. „skrytý dohled“, která jsou vybavena záznamovými zařízeními k dokumentaci protiprávního jednání účastníků silničního provozu.

Hlídky služby pořádkové policie se zaměřily především na neoprávněný vstup a pohyb osob v okolí dráhy a v kolejišti nádraží Českých drah, ale také na porušování nebo ohrožení provozování dráhy a drážní dopravy. Probíhaly také kontroly veřejného pořádku ve vlacích a na nádražích. Stanoviště hlídek byla naplánována opět po konzultaci s pracovníky Správy železniční dopravní cesty tak, aby akce byla směrována na nejproblematičtější lokality, v nichž dochází například k porušování povinností uvedených v zákoně o drahách. Vybrány byly železniční stanice a nádraží v Hrádku nad Nisou, Liberci, Chrastavě, Semilech a v Turnově.

V průběhu dopravně bezpečnostní akce bylo dopravními policisty zkontrolováno 136 vozidel a jejich osádek. Zjištěno bylo 44 přestupků, za které byly uděleny blokové pokuty přesahující částku 15tisíc korun. 4 přestupky byly oznámeny správnímu orgánu. Mimo jiné byli zjištěni dva řidiči pod vlivem alkoholu.

V prostorech železničních přejezdů dopravní policisté zaznamenali celkem 19 přestupků, při nichž v 16ti případech byly uděleny blokové pokutu v hodnotě převyšující 5tisíc korun a tři přestupky byly oznámeny správnímu orgánu. Odhalená přestupková jednání se týkala nepoužití bezpečnostních pásů, nepoužití dětského zádržného systému nebo také nevyhovující technický stav vozidel.

Hlídky služby pořádkové policie provedly kontroly 104 osob, přičemž uložily blokové pokuty v osmi případech a v celkové částce osmi set korun. V rámci opatření byly provedeny kontroly 43 vlakových souprav. V souvislosti s nerespektováním pokynů provozovatele dráhy bylo zjištěno 19 přestupků, za něž byly uloženo pokuty ve výši dva a půl tisíce korun.

Celkem 34 policistů se účastnilo této dopravně bezpečnostní akce v teritoriu Libereckého kraje.

V souvislosti se zajišťování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, se zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti na území České republiky, a současně také v rámci dohledu a prevence na nádražích Českých drah a železnici, budou policisté v obdobných bezpečnostních akcích, ve spolupráci s pracovníky Správy železniční dopravní cesty, provádět i další obdobné akce.

Fotografie najdete zde.

3. 4. 2017
nprap. Bc. Vojtěch Robovský
KŘP Libereckého kraje, tiskový mluvčí

Zdroj: Policie ČR

Pin It on Pinterest