Liberecký kraj zahájil první letošní rekonstrukce silnic II. a III. třídy. Letos plánuje celkem 66 staveb za zhruba 800 mil. Kč, počítá se s opravou na 94 km a 18 mostech. Využít přitom chce dotační prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury, Integrovaného operačního programu a z programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

Rada Libereckého kraje na svém včerejším zasedání schválila zahájení dalších výběrových řízení na zhotovitele rekonstrukcí silnic ve vlastnictví kraje a rozhodla o výběru zhotovitelů u dalších akcí. „V současné době máme zahájena nebo již ukončena výběrová řízení na zhotovitele 19 staveb, dalších 11 akcí je pod smlouvou z loňského roku. Celkem plánujeme zrekonstruovat 66 silnic za 807 mil. Kč,“ říká Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek. „Částka 364 mil. Kč půjde z krajského rozpočtu, 150 mil. Kč z Integrovaného operačního programu, dalších 122 mil. Kč je ze Státního fondu dopravní infrastruktury a 171 mil. Kč z programu Interreg,“ pokračuje náměstek.

V současné době jsou již zahájeny rekonstrukce čtyř úseků krajských silnic na Frýdlantsku, které jsou součástí projektu „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“, dále začala rekonstrukce silnice II. třídy v Oknech na Českolipsku, pracuje se rovněž na rekonstrukcích mostu na silnici II. třídy v Tuhani, propustku ve Volfarticích a opěrné zdi v Horní Polici.

Z nákladnějších staveb se v letošním roce plánují rekonstrukce silnic II/293 v Jilemnici – humanizace, III/29022 z Hrabětic do Josefova Dolu, III/28626 na Benecku, II/290 v Bílém Potoce, III/28115 z Troskovic po hranici kraje, dále III/29011 z Ludvíkova do Nového Města pod Smrkem, III/2601 ze Zahrádek do Sosnové a pracovat se bude i na silnici II/278 z Hamru na Jezeře do Stráže pod Ralskem.

Rekonstrukce silnic (v km) a mostů 2015, 2016, 2017

Rok 2015 – 79,4 km silnic, 5 mostů
Rok 2016 – 88,2 km silnic, 5 mostů
Rok 2017 – 94,4 km silnic, 18 mostů – předpoklad

Prostředky na rekonstrukce silnice 2015, 2016, 2017

v mil. Kč

Rok

Neinvestice – rozpočet kraj

Investice – rozpočet kraj

EU

pouze podíl LK

EU poskytnutá dotace

SFDI dotace

2015

18,716

152,901

24,275

704,767

197,996

2016

94,734

180,486

0,589

0

128,764

2017

předpoklad

165,000

200,000

20,000

300,000

122,000

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest