Vážení rodiče,

dne 25.4.2017 proběhne zápis dítěte do školy.  Zápis proběhne formou pohovoru s učitelkou ve skupině na téma „Desatero před nástupem do školy“. K určení času zápisu Vám slouží barevná tlačítka níže. Po pohovoru s učitelkou budeme od Vás chtít předložit vyplněnou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo  Žádost k přijetí do přípravné třídy, případně Žádost o odklad školní docházky, které jste obdrželi na motivačních dnech s předložením občanského průkazu a rodného listu dítěte pro ověření dat.

Pokud se někdo nemohl zúčastnit motivačních dnů s dítětem a nemá formulář Žádosti o přijetí či odkladu s registračním číslem, vyzvedne si ho na ředitelství školy v Purkyňově ulici u paní Císařové.

Tímto bude ukončen zápis nebo odklad dítěte do školy. Do 14 dnů bude vyvěšen seznam přijatých a nepřijatých dětí do naší školy bez určení pracoviště. To si pak budete moci zvolit opět elektronicky na tomto webu, kde si zapíšete dítě na volné místo dle jednotlivých pracovišť školy.

Mgr. Věra Dunajčíková, ředitelka školy

Zapis 2017 14,00 Zapis 2017 14,35 Zapis 2017 15,10

Zdroj: DDM Frýdlant

Pin It on Pinterest