Už potřetí se Liberecký kraj zapojí do projektu potravinové pomoci dětem ze sociálně slabých rodin. Na základě nové výzvy Ministerstva práce a sociálních ČR věcí předloží projektovou žádost o finanční podporu a společně s partnery a školami připraví projekt. Jeho realizace pak pomůže dětem ze sociálně slabších rodin zajistit školní stravování ve školním roce 2017/2018. V tom současném Liberecký kraj podporuje 600 dětí.

„Považujeme za nutnost zajistit obědy dětem, které to potřebují a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky,“ zdůrazňuje Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro školství, mládež, tělovýchovu, sport a zaměstnanost. Předložení projektové žádosti schválili krajští radní na jednání 18. dubna.

„Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3“ je zaměřena na děti a žáky ve věku od tří do patnácti let, které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi po tři kalendářní měsíce po sobě.

„My opět vyzveme všechny potenciální partnerské školy a školská zařízení, aby se do projektu zapojily. Ten zájem z jejich strany rok od roku roste, ve školním roce bylo podpořeno asi 370 dětí, nyní je to už 600. Projekt není jen o jídle, ale i o výchově a společenském chování,“ říká náměstek Petr Tulpa. „Liberecký kraj byl u pilotního projektu, pomáhal ministerstvu s vytvořením podmínek. Proto se v rámci spolupráce a šíření osvěty mezi jednotlivými kraji aktivně účastníme seminářů, které ředitelům škol a ostatním krajům přinesou veškeré informace k této problematice. Tuto možnost měli zájemci například minulý týden v Královehradeckém kraji,“ dodává náměstek hejtmana.

Liberecký kraj je v tomto směru vzorem i v zahraničí. Na jednání k Fondu evropské pomoci nejchudším osobám, který se uskutečnil počátkem dubna v Berlíně, ministerstvo práce a sociálních věcí projekt potravinové pomoci představilo. Zástupkyně Libereckého kraje Eva Martinková pak doplňovala praktické informace o tom, jak projekt v praxi funguje v Libereckém kraji.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest